Fler barn än någonsin vårdas på sjukhus för covid-19

Allt fler barn vårdas på sjukhus till följd av covid-19. Spädbarn är överrepresenterade i statistiken.

Spädbarn är överrepresenterade i statistiken som visar att allt fler barn vårdas på sjukhus för covid-19.
Spädbarn är överrepresenterade i statistiken som visar att allt fler barn vårdas på sjukhus för covid-19.

Enligt den senaste statistiken från Socialstyrelsen skrevs 187 barn i åldrarna 0 till 9 år in i slutenvården vecka 4, rapporterar DN. Under vecka 3 låg siffran på 163 och under vecka 2 låg siffran på 117.

Spädbarn överrepresenterade

Spädbarn mellan 0 till 1 år är överrepresenterade i statistiken. Socialstyrelsen menar att det är ett tydligt trendbrott, trots att de flesta barnen inte blir svårt sjuka.

Behöver inte vara covid-19 som är huvuddiagnos

Myndigheten menar att den stora ökningen bland kan bero på den stora höga smittspridningen som råder. Det är dock så att långt ifrån alla de barn som statistiken bygger på vårdas för covid-19 som huvuddiagnos.

Läs mer: Vaccinationsbevis för barn – det här gäller

Fler får feberkramper

Enligt barnläkaren Jonas F. Ludvigsson, som tidningen pratat med, kan man se att allt fler barn drabbas av feberkramper. Det menar han kan bero på att barn påverkas mer av omikronvarianten.