Vad är kraniosynostos? Vi reder ut orsaker och symtom

Kraniosynostos är en sällsynt medfödd skallmissbildning som drabbar cirka 80-100 barn per år i Sverige. Här kan du läsa om vad kraniosynostos är, symtom, orsaker och behandling.

Kraniosynostos – orsaker, symtom, behandling.
Kraniosynostos – orsaker, symtom, behandling.

Vad är kraniosynostos?

"Syskon till barn med funktionshinder"

Ta del av andra föräldrars erfarenheter och tips kring syskon till barn med funktionsnedsättning här.

Kraniosynostos är ett samlingsnamn på en typ av medfödda skallmissbildningar. Kraniosynostos innebär att en eller flera av de sömmar, så kallade suturer som förbinder skallens olika ben, slutits för tidigt. Sömmarna som förbinder skallens olika ben fungerar normalt sätt som tillväxtzoner.

Symtom på kraniosynostos

För tidig slutning av en eller flera sömmar innebär att skallen får en onormal form, men kan också påverka hjärnans utveckling. Huvudets form påverkas beroende på vilken eller vilka suturer som slutits – ofta minskar huvudets tillväxt vinkelrätt mot den slutna suturen. Då kompenserar tillväxten och ökar i en riktning parallellt med den slutna suturen.

Vad är kraniofaciala syndrom?

Kraniosynostos kan också vara som en del av ett syndrom, vilket kan innebära missbildningar i ansiktet som kan ge problem med andning, matintag, tal och syn. Dessa syndrom är mycket sällsynta och kan ha olika svårighetsgrad.

Vad orsakar kraniosynostos?

Enligt Akademiska Sjukhuset kan inte någon enskild orsak till kraniosynostos påvisas, och det finns inte heller någon känd ärftlighet. Däremot känner man idag igen den bakomliggande genetiska förändringen.

Behandling av kraniosynostos

Alla barn med kraniosynostos bör behandlas av ett interdisciplinärt team för kraniofacial missbildningskirurgi. Dessa har kompetens att utreda och behandla alla de olika problem som kan uppstå. Om man misstänker kraniosynostos är det viktigt att barnet tidigt får komma för bedömning hos en vårdgivare med erfarenhet i ämnet, så att en eventuell operation kan utföras så tidigt som vid fyra månaders ålder.

Hur vanligt är kraniosynostos?

Cirka 1 av 2 000 barn utvecklar kraniosynostos, varav 10-20 procent av dessa fall är sammankopplade med syndrom. I Sverige innebär detta runt 80-100 nya fall av kraniosynostos per år.

Källa: Akademiska Sjukhuset