8 vanliga orsaker till att ni inte blir gravida

8 vanliga orsaker till att ni inte blir gravida
8 vanliga orsaker till att ni inte blir gravida

Tänker ni på att få barn, eller har ni försökt ett tag utan resultat? Här är några av de vanligaste orsakerna till att par inte blir gravida.

1. Dricker för mycket alkohol

Visste du att stora mängder alkohol kan påverka mannens sädeskvalitet?

Gynekolog och postdoktor Liv Bente Romundstad har tidigare berättat för Mammasidan att även en engångshändelse där mannen varit väldigt berusad av alkohol kan leda till en tillfällig nedsättning av fruktbarheten.

– Först efter 70 dagar kommer de skadade sädescellerna ersättas av nya. Regelbundna fyllor kommer därför medföra en varaktig nedsatt fruktbarhet hos män, och alla är inte medvetna om det, säger hon.

Men det är inte bara män som bör överväga att reducera alkoholintaget medan man försöker bli gravid. Socialstyrelsen rekommenderar att även kvinnor väljer annan dryck, då alkohol både kan reducera fruktbarheten och öka risken för missfall.

LÄS OCKSÅ: En fylla - nedsatt fruktbarhet i 70 dagar

2. Klarar inte att sluta röka

Tobak har precis som alkohol även en inverkan på sädeskvaliteten. Orsaken till detta är enligt Romundstad att rökning medför reducerad rörlighet av spermier och därmed sviktar fruktbarheten.

Enligt folkhälsoinstitutet i Norge visar forskning att sädescellernas stamceller även kan få varaktiga skador. Skadade sädesceller kan fortfarande befrukta ägg men risken ökar för att det befruktade ägget inte utvecklas normalt och därför stöts bort.

LÄS OCKSÅ: Preventivmedel efter förlossningen

För att en kvinna ska bli gravid behöver en hel rad händelser hända i rätt tid:

  • Kvinnan behöver producera äggcellerna.
  • Mannen behöver producera friska sädesceller.
  • Äggcellerna behöver kunna passera från kvinnans äggstock och genom äggledaren.
  • Paret behöver kunna ha sex runt tidpunkten när ägget frigörs.
  • Sädescellerna behöver kunna simma upp i slidan och livmodern och vidare in i äggledaren mot ägget.
  • Ägget behöver befruktas av mannens sädesceller.
  • Det befruktade ägget behöver kunna fästa sig i kvinnas livmodervägg.

Det kan ta tid för ett par att uppnå graviditet. Nästan 90 procent av par som försöker, lyckas inom ett år. Om du har försökt i mer än ett år utan att lyckas kan du ha fruktbarhetsproblem.

Källa: helsenorge.no

3. Har inte sex tillräckligt ofta

Det är helt normalt att det inte alltid "klaffar på första försöket", men hur ofta behöver man egentligen ha sex för att vara säker på att man träffar ägglossningen?

Gynekolog Terje Sørdal från Medicus, har tidigare sagt till Mammasidan att ett samlag varannan till var tredje dag är att rekommendera.

– Mängden vid så pass täta samlag kan minska något, men antalet bra sädesceller kommer normalt vara tillräckligt vid normal sädesproduktion och inga blockeringar, säger han.

LÄS OCKSÅ: Hur ofta och vilken ställning?

4. Inte helt frisk "där nere"

Svampinfektion i underlivet är väldigt vanligt bland kvinnor och de flesta upplever det någon gång i livet.

Gynekolog Micheal Nicolaidis har tidigare berättat för Mammasidan att det är speciellt viktigt att ha en sund underlivshälsa när man försöker bli gravid.

– Slidkatarr, svampinfektion eller andra infektioner som klamydia kan göra det svårare att bli gravid, samt påverka risken för missfall, berättar han och fortsätter:

– Man kan ha sådana infektioner utan att vara medveten om det, eftersom symptomen inte alltid märks så tydligt. Det är därför viktigt att kontrollera och eventuellt behandla infektioner i underlivet.

5. Cystor i äggstockarna

PCOS är en förkortning för Polycystisk ovarialsyndrom och tillståndet drabbar så många som 5 till 6 procent av kvinnor i befruktningsbar ålder.

Cystor i äggstockarna medför en hormonförändring som kan ge utebliven eller sparsamma menstruationer, ökad behåring, acne, övervikt och svårigheter att bli gravid.

Man antar att PCOS är en ärftligt betingad förändring i äggstockarna, men den egentliga orsaken är okänd.

PCOS är en hormonstörning där fler könshormoner har onormala värden. Generellt är östrogennivån förhöjd. Cystorna i äggstocken medför ökad produktion av manliga könshormoner. Hormonstörningen leder också till bristande ägglossning, med oregelbundna blödningar och barnlöshet som följd.

6. Väger för mycket eller för lite

Det har länge varit känt att övervikt och undervikt kan påverka fruktbarheten negativt hos kvinnor.

Enligt gynekolog Liv Bente Romundstad visar nya studier att övervikt även kan påverka mannens förmåga till reproduktion.

– Den sista tiden har det kommit flera studier som visar ett klart sammanhang mellan övervikt och reducerad sädeskvalitet hos mannen, säger hon.

Ett par kilo för mycket eller för lite har såklart inte så mycket att säga, men pratar man om riktig undervikt eller övervikt kan det enligt experterna ha stor betydelse.

7. För varma testiklar

Det låter kanske konstigt, men det har faktiskt en vetenskaplig orsak. Sädesceller trivs nämligen bäst när temperaturen är mellan 34,5-36 grader.

Ger man sina testiklar "ogynsamma förhållanden" kommer det kunna påverka fertiliteten.

Gynekolog Mikeal Nicolaidis säger till Mammasidan att män som vill bli pappa bör därför undvika trånga byxor och helst använda boxershorts istället för trånga kalsonger. Att sitta med en varm PC i knät kan också reducera fruktbarheten, samt att använda bastu eller sitta på uppvärmda bilsäten.

LÄS OCKSÅ: Bättre fruktbarhet

8. Endometrios

Endometrios är en annan vanligt orsak till att en del kämpar med att bli gravid. Detta är en beteckning på obalans där en bestämd typ av slemhinna som täcker insidan av livmodern, bildas på andra ställen i underlivet. Till exempel runt äggstockarna eller äggledarna, i bukhålan eller på ledband och muskler.

Det är osäkert hur många kvinnor som har endometrios, men det är enighet i att tillståndet ökar även om diagnosticeringen hela tiden blir bättre. Ökningen kan förklaras med att allt fler kvinnor väntar med att bli gravida till högre ålder.

Cirka två procent av alla kvinnor får behandlig för endometrios. Du har ökad risk för endometrios om fler i din familj har problemet. Det finns idag ingen fullgod behandlig av tillståndet.

Har du frågor om fertilitet och graviditet? Maila till vår barnmorska Rebecca [email protected]

Bildkälla: Prostock-studio/Shutterstock

LÄS OCKSÅ: Kosttillskott till gravida