Det här är ditt viktigaste behov – enligt Maslows behovstrappa

Sex, hunger, vänskap, bekräftelse. Behoven hos en människa är många: men hur ska vi egentligen prioritera dem? Det förklarar Maslows behovstrappa.

Maslows behovstrappa är tydlig: fysiska behoven är basala.
Maslows behovstrappa är tydlig: fysiska behoven är basala.

Gör du rätt prioriteringar i livet? Maslows behovstrappa är en teori som inte sällan används inom motivationspsykologin. Den delar in våra behov i en hierarkisk modell, där våra fysiologiska behov står till grund för hela vår överlevnad. Familjeliv förklarar hur Maslows behovshierarki fungerar!

Vad är Maslows behovstrappa?

Du har säkert hört uttrycket “Maslows behovstrappa” på tv, radio och i artiklar. Men vad betyder det egentligen? Maslows behovstrappa bygger på en teori av Abraham Maslow, en forskare som var verksam i mitten av 1900-talet. Maslow forskade kring motivation och ställde upp en behovshierarki som han menade svarade på vilka behov en människa har.

Förenklat består behovstrappan av fem olika steg. Genom att bli medveten om de olika behovsnivåerna kan du enklare förstå var du själv lägger dina prioriteringar – och vad du kanske försummar.

Ja, för hur ska vi egentligen prioritera våra behov? Enligt Maslows behovstrappa ska vi dela in prioriteringarna i följande ordning.

Här är de 5 stegen i Maslows behovstrappa

Nivå 1: Fysiska behov

Den första nivån i Maslows behovshierarki är själva fundamenten som alla våra vidare prioriteringar är beroende av.

Vi föds med basala behov: hunger, närhet, törst. Våra fysiska behov är i Maslows behovstrappa en förutsättning för att vi ska kunna klara oss och må bra som individer. När du har dina basala behov tillfredsställda kan du “klättra” upp i hierarkin och börja fylla dina behov uppåt i stegen.

De fysiologiska behoven är:

 • Hunger
 • Törst
 • Sömn
 • Närhet
 • Sex

Om de basala behoven inte tillfredsställs ordentligt kan vi både drabbas av sjukdom, stress, irritation och smärta. Ofta strävar vi själva spontant efter att tillfredsställa våra basala behov, eftersom vi så fysiskt känner av ifall de är ofullständiga.

Läs mer: 4 tips: Så får du din oromantiska kille att skärpa till sig

Nivå 2: Trygghetsbehov

När de fysiologiska behoven är tillfredsställda kan vi börja fokusera mer på nästa nivå i Maslows behovstrappa, som kretsar kring trygghet. Trygghet kan i behovshierarkin både läsas in som tryggheten i ens direkta vardag, som att ha tak över huvudet, men också att som medborgare vara skyddad mot kriminalitet, våld och katastrofer.

 • Dagliga rutiner
 • Regler
 • Lagar

Först efter vi kan känna oss tillfredsställda när det kommer till vår basala trygghet kan vi fullhjärtat gå in i tredje nivån av Maslows behovstrappa.

Läs mer: “Han vill inte dela med sig av sitt lösenord med mig”

Nivå 3. De sociala behoven

När våra fysiologiska behov är tillfredsställda – och när vi har det tryggt och ordnat omkring oss – kan vi enligt Maslows behovstrappa börja söka efter social gemenskap. Känslan av social tillhörighet räknas som ett grundläggande behov för vår överlevnad.

 • Vänskap
 • Kollegor
 • Kärlek

Läs mer: Psykologen: Så avvisar du en narcissist – 6 steg

Nivå 4: Bekräftelsebehovet

När vi har en gemenskap med andra människor och möjliggörs ett nytt behov: bekräftelsen. Bekräftelse i Maslows behovshierarki betyder att vi nu börjar söka efter uppskattning hos andra. Vi vill ha likes på sociala medier, vi vill utveckla vår karriär och gör saker för att vinna självrespekt. Till den hierarkiska ordningen hör både nivå 4 och 5 till vår personliga utveckling och är de nivåer som tar oss framåt.

Läs mer: Varför får en del så dålig självkänsla? Det här tror forskarna

Nivå 5: Självförverkligande

Den sista nivån i Maslows behovstrappa är självförverkligandet. Först efter att alla andra nivåer i trappan är tillfredsställda kan vi börja arbeta med vårt självförverkligande. Enligt teorin är det inte många människor som når stadiet av självförverkligandet, eftersom faktorer i de andra nivåerna brister på olika sätt.

Vad tror du – är du bra på att balansera dina behov eller prioriterar du lite fel i din vardag?