Kikhosta

Latin:

pertussis, tussis convulsiva

Utbredning: Efter att kikhostvaccinet blev en del av vaccinationsprogrammet för barn, har förekomsten av sjukdomen gradvis sjunkit utan landsomfattande utbrott vilket varde tills 1997 då sjukdomen bröt ut igen och smittade framförallt större barn och ungdomar.

[SHARING_BUTTONS]

Smittväg:

Droppsmitta i förbindelse med hostanfall. Mest smittsam i tidigt stadium, och smittar obehandlat sällan längre än tre veckor efter att de typiske hostanfallen har startat. Efter fem dagar av igångsatt behandling smittar inte sjukdomen. Dem som har haft sjukdomen har många års immunitet som avtar med hög ålder.

Inkubationstid: Vanligtvis 7 -10 dagar.

Symtom: Börjar hos barn som en vanlig förskylning de första två veckorna. Ger kiknande ljud som följs av väldigt plågsam hosta med upp till 40 hostanfall per dag i några veckor till månaders tid. Barn kräks ofta till följd av de häftiga hostanfallen.

Vuxna kan också utveckla typisk kikhosta. Infektion med Bodratella papertussis ger en vanligtvis mildare variant av kikhosta hos vuxna och är förhållandevis ovanligt förekommande.

Läkare måste kontaktas vid misstanke om kikhosta!

Behandling:

Antibiotika (erytromycin) har effekt om behandlingen påbörjas inom tre veckor efter det att sjukdomen har startat.

Förebyggande åtgärder för att barnet inte smittar andra barn under 2 år måste sättas i verk med detsamma som symtomen är synliga. Tala om för den lokala vårdcentralen och din läkare om du bor i ett bostadshus där det finns andra barn under 2 år. De andra barnen kan behöva medicin eller förstärkning av tidigare vaccinationer. Kikhosta är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Förskola/skola:

Vid behandling tidigt i sjukdomsförloppet är patienten vanligtvis smittsam fem dagar efter igångsatt behandling, och barn bör därför hållas hemma från barnhagen eller skolan under den här perioden. Ett barn anses helt smittfritt cirka sex veckor efter det att sjukdomen brutit ut, även om hostan finns kvar, enligt vårdguiden.se

Vaccin:

Vaccinet ger över 80 % skydd mot klassisk kikhosta. Även om den inte hindrar sjukdomen från att blossa ut hos alla hjälper vaccinet att symtomen blir mildare, kortar ner förloppet och reducerar förekomsten av komplikationer.

”Vaccinet ges vid tre månaders, fem månaders och tolv månaders ålder. För barn födda före 2002 rekommenderas att tioåringar ska få en påfyllnadsdos i skolan samtidigt med vaccinationen mot difteri och stelkramp. För barn födda 2002 och senare rekommenderas att de vid fem års ålder skall få en påfyllnadsdos med kikhostevaccin samtidigt med vaccinationen mot polio, difteri och stelkramp. Därefter rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos av kikhostevaccin vid 14-16 års ålder när de vaccineras mot difteri och stelkramp i skolan”, enligt vårdguiden.se.