Varning om livsfarliga hoppborgar: "Riskerar barns säkerhet"

Efter Konsumentverkets granskning visar det sig att många av hoppborgarna på marknaden är livsfarliga. Men hur vet man om en hoppborg är säker eller ej? Nedan finner du en lista som redogör för hur du skiljer en säker hoppborg från en livsfarlig.

Polis och kriminaltekniker på plats efter att fyra barn har förts till sjukhus efter en olycka i en hoppborg på Kiviks marknad.
Polis och kriminaltekniker på plats efter att fyra barn har förts till sjukhus efter en olycka i en hoppborg på Kiviks marknad.

Det finns många allvarliga säkerhetsbrister hos hoppborgar, det skriver Konsumentverket i en publikation om den marknadskontroll de genomfört på hoppborgar under våren 2022. Mer än hälften av hoppborgarna på marknaden visade sig ha så allvarliga brister att de förbjöds att både säljas och användas.

Frakturer och skallskador hos barn efter lek i hoppborg

Sedan 2010 har Konsumentverket fått in 14 rapporter om allvarliga olyckor med hoppborgar, samt flera hundra anmälningar om risker eller olyckor. De flesta anmälningarna som kommer in handlar om barn som drabbats av frakturer eller skallskador.

Läs mer: Så undviker du olyckor på studsmattan i sommar – expertens bästa tips

Så vet du om hoppborgen inte är säker

I vissa fall orsakas hoppborgsolyckorna av felaktig konstruktion av hoppborgen, ibland av att barnet fallit till marken när rutschkanan varit för kort eller om de fallit till marken från hög höjd då hoppborgen haft för låga skyddsväggar.

Olyckorna kopplade till hoppborgar kan också bero på avsaknad av eller bristande uppsikt från vuxna, att hoppborgen placerats olämpligt på hårt underlag, att det har blivit ett hål i hoppborgen eller om det varit otillräcklig fläkt- eller strömtillförsel som bidrar till att hoppborgen tappar luft och kollapsar. Det kan också bero på bristande förankring i marken.

– ­Vi kan tyvärr åter igen konstatera att branschen har för låg kunskap och dålig inställning till säkerhet. Företagen riskerar barns säkerhet när de inte lever upp till kraven, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Åttaårig flicka död efter hoppborgsolycka

Checklista: Så vet du om hoppborgen är säker

  • Se till att hoppborgen är övervakad av personal eller annan vuxen.
  • Se till att hoppborgen är förankrad i marken.
  • Se till att det är fritt utrymme och stötdämpande underlag runt borgen – det minskar skaderisken vid fall.

Läs mer: Det här är viktigt att tänka på när ditt barn badar – expertens bästa tips för att undvika drunkningsolyckor