Kategori Skapad av Svar Senaste
Förstföderska igen? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Nerv­ö­s)
2020-05-22
14 Anonym (18)
2020-05-25
Vill inte föda vaginalt eller amma Förlossn­ingsräds­la Anony­m (läng­t­ander­ä­dd)
2020-01-18
21 Anonym (q)
2020-05-15
Corona nekar kejsarsnitt? Förlossn­ingsräds­la Metaf­o­r
2020-03-12
20 Anonym (För/nackdelar)
2020-05-03
Värre att föda barn under Covid-19 än på 1800-talet Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Arg)
2020-03-30
72 Solbl­o­mma30
2020-04-07
Vill verkligen inte, v41 Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2019-09-09
5 Anonym (Ts)
2020-04-01
Mensvärk vs förlossningsvärkar - skillnader och likheter? Hur känns värkar egentligen? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (F)
2020-03-29
11 cleoe­m­e
2020-03-29
Sfinkerruptur vid förlossning - vad gick fel? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Sfin­k­errup­t­ur)
2019-05-21
3 Anonym (K)
2020-02-22
Föda vaginalt Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Kvin­n­a)
2020-01-07
167 Anonym (Hej)
2020-02-17
Ej gravid, går jag händelserna i förväg? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (vill­)
2020-01-04
58 Anonym (KS)
2020-01-17
Om den sk rätten att kräva kejsarsnitt Förlossn­ingsräds­la Anony­m (X)
2019-12-14
33 Anonym (?)
2020-01-01
Planerat snitt Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Meme­)
2019-11-21
21 Anonym (X)
2019-11-26
Om mannen är väldigt stor, blir bebisen då väldigt stor? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Väld­i­gt liten­)
2019-03-30
11 Anonym (B)
2019-10-25
Hur få igenom igångsättning? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Anna­)
2019-09-26
5 Gameo­f­thron­e­s
2019-09-27
Förlossningsrädsla Förlossn­ingsräds­la Anony­m (ts)
2019-09-14
3 Jemp
2019-09-14
Livrädd för att föda på Östersunds sjukhus Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Jag vill inte)
2019-09-13
28 Utvan­d­raren
2019-09-13
Extremt rädd och orolig Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Orol­i­g)
2019-09-09
5 Anonym (Orolig)
2019-09-13
Bra BVC i Helsingborg? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Madd­e­)
2019-08-07
10 Anonym (=)
2019-08-26
Igångsättning - hur få och när? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2019-08-02
10 Decer­e­e1
2019-08-03
Superbra första förlossning, hur gick andra?! Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2019-04-11
2 Fröke­n­Carls­s­on
2019-04-11
Planerar barn och behöver hjälp. Förhindra störtförlossning? Förlossn­ingsräds­la Anony­m (Ts)
2019-04-05
12 Anonym (Ts)
2019-04-07