Kategori Skapad av Svar Senaste
Orgasmglapp? Sex & Sånt Anony­m (Somm­a­r)
2019-07-15
10 Anonym (Varför tror ni män gilla
2019-07-16
Är det tråkigt för de som inte har körkort men vill ha det? Samhälle Vattu­m­ankil­l­en
2019-07-13
9 Oschl­a­ka
2019-07-14
Folk som inte har aldrig råd med en utlandsresa Samhälle Vattu­m­ankil­l­en
2019-07-13
65 Oschl­a­ka
I förrgår 00:05
Hur länge stannar satsen kvar i er efter sex? Sex & Sånt Anony­m (Och)
2019-07-10
15 Anonym (Och)
2019-07-10
Syn på östeuropeiska kvinnor (i relation med svenska män) Sex & Sånt Anony­m (Fråg­v­is)
2019-07-08
2 Anonym (J)
2019-07-10
Hur röstar folk här? Politik Greta­a­aaaaa­a
2019-07-08
0 Obesvarade
Ska barn i den svenska skolan tvingas lära sig arabiska siffror? Tro det eller ej Masca­r­aklum­p­ar
2019-07-08
25 Burni­n­gDiam­o­nd
2019-07-09
Hur viktigt är sex på en skala från 1-10 för er? Sex & Sånt Anony­m (Nyfi­k­en)
2019-07-07
51 Anonym
2019-07-10
Skillnad i våthet vid sexuell upphetsning? Sex & Sånt Anony­m (Föru­n­drad)
2019-07-05
1 Anonym (Kvinna 50)
2019-07-05
Hade bm rätt ang. kön vid ul? Ultralju­d hesse­l­gren
2019-07-04
2 Stick­y
2019-07-04
Kvinnor - tror du att att du har mer eller mindre sex än andra kvinnor ? Sex & Sånt Anony­m (Norm­a­l (f, 36))
2019-07-04
18 Anonym (Kvinna42)
2019-07-07
Kvinnor - hur ofta vill ni ha sex och stämmer det med hur ni har det? Sex & Sånt Anony­m (Vetg­i­rig (f,36­)­)
2019-07-04
12 Anonym (Vetgirig (f,36))
2019-07-04
Kvinnnor - hur ofta har ni haft sex under det senaste året? Sex & gravidit­et Anony­m (Miss­n­öjd (f 36))
2019-07-03
57 Anonym (Adam)
2019-07-05
Finaste flicknamnet? Namn Tripp
2019-07-02
12 Nande­z
I förrgår 11:50
Pratar du och din partner öppet om era fantasier? Sex & Sånt Anony­m (Fant­a­st)
2019-06-30
15 Anonym (Ja)
2019-07-11
Liv eller Astrid Dop & Namn Strip­e­dpand­a
2019-06-30
17 Fröke­n Rabar­b­er
2019-07-15
Vilket kön och hur många är aktiva på forumet? Rösta här! Sex & Sånt Anony­m (SCB)
2019-06-28
0 Obesvarade
Vad tycker ni om Blake? Namn heyhe­y­monke­y
2019-06-28
24 Hejjh­e­j
I förrgår 01:13
Vad kallar du en kille som inte vågar Sex & Sånt Anony­m (denr­ä­ddeha­r­en)
2019-06-28
48 Anonym (Mesproppen)
2019-06-30
Vad tycker ni om Pågens gifflar med äpple och kanel? Bakning Blomk­v­ast
2019-06-27
3 flygr­l
2019-06-27

Innehåll