• Excell­ence
  Äldre 7 sep 15:11
  8665 visningar
  12 svar
  12
  8665

  Vad gör en socialpedagog/socionom?

  Alltså, vad har de för arbetsuppgifter? Jag vet att socionomer utreder ganska mycket, men vad är det för skillnad på dessa två yrken och vad är de vanligaste arbetsuppgifterna för soc.pedagog alternativt socionom??

  Mycket tacksam för alla svar jag kan få!

  TRÅDSTARTARENS TILLÄGGSKOMMENTAR 2007-09-08 09:02:52:
  Någon? Berätta gärna hur en typisk arbetsdag kan se ut

 • Svar på tråden Vad gör en socialpedagog/socionom?
 • Excell­ence
  Äldre 8 sep 10:36
  #1

  Är det inte någon som har lust å svara?
  *lite besviken*

 • Äldre 8 sep 10:42
  #2

  Hade du letat lite hade du kanske hittat den här: www.familjeliv.se/Forum-5-68/m24211784.html


  ♥ Underbar dotter f. 8 juni 2005 ♥ Bebis på väg BF 20 mars 2008 ♥
 • Plutt
  Äldre 8 sep 10:43
  #3

  Det går väl inte att utbilda sig till enbart socialpedagog längre?

  Jag läser till socionom med inriktning mot socialpedagogik, och anser att det som skiljer sig mellan min utbildning och den "vanliga" socionomutbildningen är att vår är formad mer för direktarbete med människor. Alltså, mer direkt arbete med människor i kris/med särskilda behov/som behöver stöd eller hjälp, medan socionomer utan inriktning lär sig mer om utredningar och mer administrativt.
  Men det är min uppfattning, kan inte säga att den stämmer till 100% med vad som egentligen är.

 • Excell­ence
  Äldre 8 sep 10:43
  #4

  jag är mer ute efter personliga erfarenheter och så, men tack ändå

 • familj­en K
  Äldre 8 sep 10:50
  #5

  Det är jättesvårt att beskriva en typisk arbetsdag då man som socionom och socialpedagog kan arbeta med så många olika saker. Det vanligaste en socionom arbetar med tror jag ändå är som socialsekreterare, även inom det yrket ser dagarna olika ut beroende på vad du handlägger för slags ärenden. Här är arbetsföremdlingens beskrivningar på socionom och socialpedagog yrkena:

  Socionom är en examensbeteckning för dem som tagit examen efter att ha läst socionomprogrammet på universitet och högskola. Som socionom har du möjlighet att arbeta inom många olika yrken inom det sociala området. Gemensamt för dessa yrken är att du arbetar med människor i olika skeden av livet. Ofta möter du människor i svåra situationer .

  Du ska hjälpa människan att själv åstadkomma förändringar i sitt liv. Du måste ha stor kunskap i hur både människan och samhället fungerar. Du måste kunna se helheten i ditt arbete men samtidigt ha förmåga att visa empati för den enskilde.

  Tidigare har socionomer oftast varit anställda inom kommun, landsting eller staten. Idag är det relativt vanligt att socionomer väljer att vara egna företagare.

  Det vanligaste yrket som nyutexaminerad är:

  Socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten. De arbetar med utredningar om socialbidrag, familjeärenden, barn och ungdomar eller missbrukare. Socialsekreteraren kan även arbeta förebyggande med olika typer av stödinsatser.

  Fältassistenten arbetar med uppsökande och förebyggande verksamhet för till exempel ungdomar eller vuxna missbrukare.

  Nedan följer några fler socionomyrken med inriktning på socialt arbete.

  Behandlingsassistenten eller socialpedagogen arbetar på behandlingsinstitutioner med vuxna missbrukare eller med ungdomar med olika typer av svårigheter.

  Biståndsbedömaren arbetar inom socialförvaltningen, och har till uppgift att bedöma den enskildes behov av praktisk hjälp och stöd från samhället. Det kan handla om rätt till färdtjänst, personlig assistans eller särskilt boende.

  Personligt ombud arbetar för människor med psykiska funktionshinder och ger hjälp i kontakterna med de myndigheter och institutioner som ska ge stöd och service. Personliga ombud samordnar vårdinsatserna och försöker stödja och motivera människor att ta emot det stöd de har rätt till.

  Familjerådgivaren arbetar med råd och stöd till människor som har problem i sina relationer. Kommunerna är skyldiga att erbjuda familjerådgivning. Vidareutbildning inom familjeterapi krävs för att man ska kunna få sådan tjänst.

  Skolkuratorn arbetar med elever, lärare och föräldrar i skolan. Kuratorn kan arbeta med mindre grupper av lärare eller elever, men har också viktiga övergripande uppgifter när det gäller arbetsklimatet i skolan. En annan viktig uppgift är att motverka mobbning.

  Enhetschefer inom kommunal äldre och handikappomsorg planerar, organiserar och leder arbetet i olika boendeformer eller inom äldre- och handikappomsorg.

  Socionomer kan även arbeta inom hälso och sjukvård, anställda av landstinget.

  Kuratorn inom sjukvården arbetar med stödsamtal, anhörigkontakter och krisberbetning. Även en del arbetsuppgifter av praktisk karaktär, exempelvis vid utskrivningar av patienter. Kuratorn kan även arbeta inom primärvården, exempelvis på en vårdcentral eller inom öppen barn och vuxenpsykiatri. Arbetsuppgifterna kan vara krisbearbetning, stödsamtal och anhörigkontakter.

  Frivårdsinspektören är anställd av staten och arbetar med att återanpassa människor som dömts till straff efter att ha begått brott.

  Rehab-handläggare arbetar till exempel inom Försäkringskassan med rehabilitering och återanpassning till arbete.

  Socionomer inom privat verksamhet kan till exempel arbeta som personalkonsulenter inom företagshälsovård eller som konsulter inom samhällsplanering, organisationsutveckling och rekrytering.

  Auktorisation som socionom kan du få efter att ha arbetat som med uppgifter inom socionomyrket i minst 3 år samt uppfyller vissa andra villkor. Nämnden för Socionomauktorisation är ett organ inrättat genom beslut av Akademikerförbundet SSR. Använd länken under Mer Info. för vidare information.

  Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar du med människor som har sociala problem av olika slag. Jobbet är ofta psykiskt krävande, men det är ett arbete som ger mycket tillbaka för den som vill engagera sig i andra människor.

  I ditt yrke arbetar du med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan röra sig om barn som mår dåligt beroende i sin hemmiljö. Det kan vara misshandel eller sexuella övergrepp som ligger bakom. Alkohol- eller narkotikamissbruk är också ofta en orsak till sociala problem.

  Din arbetsplats kan vara en institution, men du kan också arbeta med barn, ungdomar och missbrukare som bor hemma eller i ett kollektiv, till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem. Arbetsplatserna drivs oftast i privat regi, men även av stat, kommun och landsting.

  Ditt arbete handlar mycket om att lyssna på och samtala med dina klienter. Ofta blir du kontaktperson för en eller flera personer som du får ett personligt behandlingsansvar för. Genom samtalen, enskilt eller i grupp, försöker du hjälpa och motivera personen att förändra sin livssituation. Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det kan handla om att komma ur beroendet av droger, eller att få perspektiv på sådant som hänt i barndomen.

  Inom kriminalvården finns behandlingsassistenter oxh socialpedagoger som leder behandlingsarbetet och ger de intagna råd och hjälp i personliga, sociala och ekonomiska frågor. Som behandlingsassistent inom kriminalvården hjälper du de intagna med kontakter i samhället utanför anstalten och förbereder dem inför frigivningen.

  Samarbetet med kommunernas socialsekreterare, andra myndigheter som skola och arbetsförmedling samt med föräldrar och anhöriga, är en viktig del av dina arbetsuppgifter.
  Upp
  Utbildning
  Socionomutbildning, alternativt utbildning i socialpedagogiskt behandlingsarbete på högskolenivå är en bra utgångspunkt för ett arbete som behandlingsassistent.

  Inom högskolan ges socionomutbildning på flera orter. Utbildningen omfattar är 3,5 år. Den anordnas med flera olika inriktningar. Utbildning till socionom finns också vid Ersta Sköndal Högskola i Stockholm, som är en fristående högskola. Utbildningen där omfattar 4 år.

  Inom KY, kvalificerad yrkesutbildning, finns också lämplig utbildning .

  Vid några folkhögskolor finns också utbildning till behandlingsassistent. Dessa utbildningar omfattar två till fyra terminer.

 • Excell­ence
  Äldre 8 sep 10:56
  #6

  Familjen K: Tack för ditt svar! Mycket av det har jag läst om i AMS yrkesbeskrivning, men jag vill ändå vet mer, hur ser DIN arbetsdag ut t ex?

 • Excell­ence
  Äldre 8 sep 10:58
  #7

  Alltså mer konkreta saker, inte generellt

 • familj­en K
  Äldre 8 sep 11:08
  #8

  Det varierar mycket eftersom jag jobbar som socialsekreterare och handlägger alla slags ärenden.

  Kan ge ett exempel på en dag,

  ca 8:00 kommer till jobbet och tar en kopp te
  kollar av almanackan och mailen

  förbereder dagens besök

  besök av en vårdnadshavare för ett samtal utifrån att vi sak göra ett snabbyttrande i ett vårdnadsärende.

  Fika

  Besök av vårdnadshavare samt ungdom ang att ungdomen blivit LOB:ad (lagen om omhändertagande av berusade)

  Lunch

  Besök av vårdnadshavare + barn ang snabbyttrande i ett vårdnadsärende.

  Sammanställning och dokumentering av dagens besök och förberedelser för morgondagens besök.

  Dags att gå hem

  Det var ett exempel, nästa dag kan handla om helt andra saker för mig, ekonomiärenden eller ansökan om kontaktperson, båda kräver utredning. Eller trepartsamtal med AF och klient osv..

  Finns så mycket olika som du förstår och då har jag bara beskrivit en liiiten del av vad en socialsekreterare kan jobba med. Men sen kan man ju jobba med så många fler olika saker som socionom.

 • Excell­ence
  Äldre 8 sep 11:11
  #9

  Familjen K: Tack för ditt konkreta exempel

  Fler som vill delge om sin arbetsdag?

 • wintra­80
  Äldre 8 sep 11:26
  #10

  Hej

  Jag är oxå socionom, arbetar som fältassisent. Alla arbetsdagar ser olika ut, ett ex

  8.00 kaffe

  8.30 är hela förmidagen i en klas 8 som vartit lite struliga.Hjälper till och har lie sammarbetsövningar.

  12.00 lunch

  13.00 träff på socialtjänsten

  15.30- 17.30 tjejgrupp årskurs 9 Träffas och samtalar och dissuterar viktia ämnen.fika och olika övningar mm.

  17.30 slut på dagnen.

  är du sugen på att plugga socionom?

 • wintra­80
  Äldre 8 sep 11:28
  #11

  ang alla stavfel..har mn son i famnen och skriver med vänster hand...inte lätt

 • Excell­ence
  Äldre 9 sep 00:02
  #12

  Nja, är nog mest nyfiken. Är just nu inne på å bli psykiatrisyrra, vill jobba med människor. Men jag valde länge mellan att bli antingen syrra eller socionom.

Svar på tråden Vad gör en socialpedagog/socionom?
Logga in
Bli medlem