• Twicis
  Äldre 9 sep 10:13
  37029 visningar
  4 svar
  4
  37029

  Övningar på musiklektionen, förslag?

  Hej!
  Jag är musiklärare på 4 olika skolor och har klasser från förskolan till sexan. Övningar till barnen som går i 4, 5 och 6:an är inga problem. Det jag har svårt att komma på övningar till är barnen som går i förskola upp till 3an. 
  Jag har kört dans stopp och sjungit en massa låtar osv, men börjar få slut på idéer. Man kan inte göra nåt för  avancerat, men de måste ändå lära sig något.

  Har ni några förslag på vad jag kan göra med barnen så att de får ut något av sina musiklektioner?

  P.S. har nästan inga instrument överhuvudtaget. Endast någon gitarr och ett piano. 

 • Svar på tråden Övningar på musiklektionen, förslag?
 • Äldre 9 sep 10:22
  #1

  Prata om kompositörer Kanske inte varje lektion, men då och då. Tex. Bellman en vecka, prata om när han levde, vilja kända sånger han skrev, sjung "Fjäriln Vingad" osv. Och kanske Cornelis, Mozart, ja du förstår. Nu gick jag visserligen i musikklass som liten men minns att det var ganska roligt - och allmänbildande.

 • Twicis
  Äldre 9 sep 10:26
  #2

  Tack för idén!

 • Äldre 9 sep 10:43
  #3

  Prata om känslor och musik. 

  Låt barnen lyssna på två eller fler stycken (t.ex. våren av Vivaldi och Toccata och fuga i D-moll av Bach) och låt barnen då få skriva ner precis vad de tänker på då de hör sången (vad de ser framför sig) och sedan diskutera detta i klassen.  

  Öva rytm och takt. Om ni inte har några rytminstrument, varför inte låta barnen göra egna? (typ maracas)

  Det finns många ramsor som man kan använda sig av. Jag minns väl att vi ofta körde "Harry har hittat en hare" på våra musiklektioner. Samtidigt som vi slog oss på knäna och klappade händerna om vartannat.

 • Äldre 20 sep 13:32
  #4

  Musiklekar, åk 1-3


  Hatten på huvudet
  Rekvisita: hatt (en osynlig fantasihatt funkar också men helst en fysisk)
  Kalle har fått hatten på huvet, Kalle har fått hatten på huvet. Vad har du för nånting, vad har du för nånting, vad har du för nånting… i hatten?


  Alla sitter i en ring på golvet. Kalle får hatten på huvudet och har på sig den under sången som alla sjunger tillsammans (behöver inte övas in innan, eleverna lär sig den efter första rundan). När den är slut tar han av sig hatten och låtsas ta upp något från den, kanske en boll eller en gitarr, en katt att klappa eller ett måttband? Bara fantasin sätter stopp. Man får bara använda händerna för att gestikulera vad man tar upp ur hatten. Klasskompisarna gissar. Är det för svårt kan man använda sig av muntliga ledtrådar, men oftast kan man som lärare leda in på rätt spår t.ex. om någon äter något de tagit upp ur hatten kan man be hen visa hur det hen äter ser ut etc. Sedan går hatten vidare till nästa person i ringen.


   


  O-låten
  Rekvisita: tre olika rytminstrument, musikspelare till O-låten (finns här:

  )
  Sjung låten först, dela ut bom/tjoff/poff till de olika instrumenten och få dem att spela på rätt ord.


   


  En hatt, ett paraply, en regnrock
  Rekvisita: Musikspelare. Låten finns här:


  Gå i puls (tydlig marchtakt) och öva på att gå heltempo, halvtempo, bara på ettan etc. Sången symboliseras med rörelser: en hatt (håll på huvudet), ett paraply (låtsas håll ett i handen), en regnrock (dra händerna från topp till tå så rocken täcker hela kroppen). Rumsuppfattning med orden ”framåt, bakåt, sidan, ihop” illustreras med rörelser.  Låten avslutas med att räkneorden 1-16 så där kan man ju hitta på något roligt att göra på de olika siffrorna.


   


  ”Så ska det låta”
  Rekvisita: Färdiga bilder (t.ex. clipart) på exempelvis en sol, en blomma, ett barn, ett hus, en katt… o.s.v.
  Dela upp klassen i lagom stora grupper och låt varje grupp dra bilder att komma på låtar till. För att variera svårighetsgraden kan man ha två bilder till en sång, t.ex. ett barn+en blomma=Idas sommarvisa eller lättare: en bild = en sång, tex ett hus för I ett hus vid skogens slut. Går såklart att variera i evighet. Man kan även börja lektionen med att låta eleverna måla egna bilder.


  Bokstavstävling
  Rekvisita: inget
  Dela in klassen i lag. Lekledaren säger en bokstav och lagen ska då ställa sig upp och sjunga en låt som börjar på den bokstaven. Bestäm om låten ska börja på den bokstaven, om refrängen ska börja på den bokstaven, eller om låtens titel ska börja med den. Man kan även ge extrapoäng för vissa ”kategorier” t.ex. jul-/lucialåtar i juletid eller sommarlåtar i sommarn o.s.v. Kan varierar att alla i gruppen måste ställa sig upp och sjunga, att de räcker med att en i gruppen kan och har man tillgång till mickar kan ledaren hålla en mick – säga en bokstav och den som kan springer fram och tar micken och sjunger låten i den så övar man även scennärvaro på ett spontant sätt!


   


  Dansstopp
  Rekvisita: musikspelare och glad musik
  Lekledaren spelar musik och alla dansar, när lekledaren stannar musiken ska alla stå blickstilla. När musiken igen startar så börjar man dansa. Går att göra tävlingsinriktat, att man åker ut om man rör sig. Går även att variera att man ska sätta sig ned istället för att stå stilla (då gills bara stående dans, inget hukande) eller olika uppgifter när musiken stannar: alla i ett hörn, stå två och två, stå i en ring, röra vid något cirkelformat o.s.v.


   


  Hela havet stormar på ett annorlunda sätt
  Rekvistia: Stolar, lika många som antal elever
  Precis som i vanliga hela havet stormar har man två led med stolar som står rygg mot rygg, en stol färre än vad det är deltagare i leken. Precis som vanligt går deltagarna i cirkel runt stolarna när man spelar musik, och precis som vanligt ska alla sätta sig på en stol när musiken stannar. Men istället för att någon blir utslagen är alla hela tiden med i leken även om man blir utan egen stol, man tar endast bort en stol efter varje uppehåll! Målet är att alla ska få plats på allt färre antal stolar. Så det är bäst att se till att de sista stolarna är väldigt stabila! Bra samarbetsövning.


   


  Råttorna
  Material: Trumma/tamburin/maraccas/d.yl
  Deltagarna delas in i fyra lika stora grupper i vars ett hörn av rummet. Grupperna är "spring-råttor", "dans-råttor", "smyg-råttor" samt "gå-råttor". En deltagare får bli katt och lägger sig mitt på golvet för att "sova". Ledaren har en trumma eller något annat rytminstrument. Med instrumentet bestämmer man vilken av rått-grupperna som ska vara aktivt. Man kan även använda sig av olika instrument för de olika grupperna.

  T.ex genom att trumma i galopptakt vet "springråttorna" att det är de som ska springa runt katten. Trummas det taktfast är det "gåråttornas" tur, trummar man en dansant rytm är det ”dansråttorna” och drar man med handflatan mot trumskinnet så det blir ett viskande ljud smyger "smygråttorna" fram ur sitt hörn.  När ledaren markerar med ett enda hårt slag på trumman vaknar katten! Då måste alla råttorna snabbt ta sig tillbaka till sitt hörn utan att fångas! Den som blir fångad får bli ny katt i nästa runda. Eller så låter man alla som blir fångade bli katter.


  Tidningsdans
  Rekvisita: dagstidningar, musikspelare och glad musik
  Deltagarna delas in i danspar, två och två. Varje par får en dagstidning som de lägger uppslagen på dansgolvet och sedan ställer sig på. Ledaren sätter igång glad musik som alla ska dansa till. Men man får bara röra sig på sin egen tidning! Efter en stunds glatt dansande pausas musiken. Då viker alla par ihop sin tidning så att den blir hälften så stor. Sedan sätts musiken igång igen för mer dans på den förminskade ytan bara för att åter pausas efter en stund. Paren viker då ännu en gång sin tidning på mitten osv... Så fortsätter man att förminska dansytan så länge det går! Går även att göra till en tävling, det par som dansar utanför tidningen åker ut.


   


  Ljudsaga
  Rekvisita: inget
  Ledaren läser en berättelse för deltagarna. Därefter får deltagarna indelade i grupper en stund att komma på hur man på olika sätt kan sätta ljudeffekter till berättelsen med hjälp av föremål man har omkring sig. Det kan vara med hjälp av musikinstrument, prassla med papper, knacka i bord eller vad som helst som kan sätta lite stämning till historian. Sedan läser grupperna berättelsen för varandra och gör sina ljud under tiden. Det går förstås också att låta grupperna skriva egna sagor.


   


  Rita, gissa, sjung
  Rekvisita: Papper och (färg)pennor
  Deltagarna delas in i lag, en person väljs ut från varje lag och ledaren viskar en titeln på en känd låt i örat på dem så ingen annan hör. Då gäller det för dem att under tystnad rita ledtrådar på pappret som gör att lagkompisarna kan gissa vilken sång som stod på lappen. När de tror sig veta vilken sång det är sjunger laget den. Det lag som först kan ”giss-sjunga” vilken sången är får ett poäng. Sedan väljs en ny ritare ut från varje lag.

Svar på tråden Övningar på musiklektionen, förslag?
Logga in
Bli medlem