• Anders1993

  Linjär algebra

  Om jag har standardbasen i rummet

  e_1= 1,0,0

  e_2= 0,1,0

  e_3=0,0,1

  Och vill ge en ny bas i rummet som är ortonormerad och en av basvektorena är parallell med vektorn 2,-2,1

 • Svar på tråden Linjär algebra
 • snedtak

  Det finns olika sätt att göra det på. Min linalg är lite rostig, men jag hade nog gjort så här:

  1. Projicera ner en basvektor på (2,-2,1). 
  2. Ta fram övriga basvektorer utifrån att kryssprodukten är 0 om de är ortogonala.
  3. Normera

 • snedtak

  Steg 1 är ju inte meningsfullt när jag tänkte efter. Använd (2,-2,1) som basvektor och normera.

 • snedtak

  Men äh, glömt allt jag sa. Det är skalärprodukten som är 0.
  Note to self: svara inte på frågor innan middagen.

Svar på tråden Linjär algebra