• Djurvän03

    Det första du tänker på..

    Leken går ut på att man skriver en kategori och så ska nästa person svara direkt vad den tänker på och sedan ett nytt ämne/kategori. Tex skriver jag skog som ämne/kategori kan nästa person svara tex ?träd?, och sedan skriva ett nytt ämne/kategori. Inget rätt eller fel. Nu kör vi!

    Natur

  • Svar på tråden Det första du tänker på..
Svar på tråden Det första du tänker på..