Forum Föräldrapenning - Förälder
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Söker intervjudeltagare till studie om föräldraledighet!

  Tis 9 feb 14:00 Läst 0 gånger Totalt 0 svar
  Tis 9 feb 14:00

   


  Jag söker deltagare till en kvalitativ intervjustudie som jag utför inom ramen för mitt examensarbete på masterprogrammet i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Studien handlar om hur heterosexuella föräldrar som har liknande lön fördelar föräldraledigheten. Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan.   Intervjupersoner


  Heterosexuellt par bestående av man och kvinna 
  Föräldraparet har liknande lön

  Ni har rätt till föräldraledighet enligt den svenska föräldraledighetslagstiftningen 

  Intervjun kommer ske med mig och båda i paret. Intervjuerna hålls på svenska och kommer ta ca en timme. Intervjuerna kommer att bokas in och genomföras under februari eller mars 2021. 


  För mer information och anmälan av intresse, kontakta mig på [email protected]eller via telefon: 0733404564


  Tack för ditt intresse! 


  Jennie Bank


   


   


   


  In English: Participants to study about parental leave!


   


  I?m looking for parents who would like to participate in the qualitative interview study that I?m conducting as my master thesis in political science at Gothenburg University. The study is about how heterosexual parents who have similar wages divide parental leave. Participation in the study is voluntary. 


   


  Participants 


  A heterosexual couple (a man and a woman) 
  Should have similar wage 
  Both parents have the right to parental leave according to Swedish law 

   


  The interview will take place with the couple and me. The interview will be in English and take approximately one hour. The interviews will be scheduled and conducted during February or March 2021. 


   


  For more information and submission, contact me at [email protected] or by phone: 0733404564


   


  Thank you!


  Jennie Bank


   


   

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll