Forum Lägenhet - Hus & hem
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Kan en bostadsförening vräka mig utan något giltigt skäl?

  Fre 2 apr 19:09 Läst 0 gånger Totalt 6 svar
  Fre 2 apr 19:09
  Hej,

  Kan en bostadsförening vräka mig utan något giltigt skäl?

  Lite bakgrundsinformation: jag var sambo med mitt ex redan innan han köpte en lägenhet, där vi bodde tillsammans i sex år. Jag skrev inte på kontrakt då jag inte hade egen inkomst än. Jag var då ny i Sverige.

  För 2 år sedan brött vi ihop och jag bor kvar i denna lägenhet. Mitt ex ansökte om att få hyra ut lägenheten till mig, vilket föreningen gick med på. Nu tänker föreningen inte låta mig bo kvar längre. Mitt ex ville göra mig till delägare men de accepterar inte det. De hävdar att om jag är delägare måste han ändå bo här med mig. 

  Det som gör det hela komplicerat är min arbetssituation. När vi skilde oss hade jag påbörjat en ny kandidatexamen för att få bättre chanser i arbetsmarknads här. Äntligen jobbar jag heltid i ett projekt, men detta tar slut i mitten av juli medan kontraktet som mitt ex skrev på med föreningen går ut i augusti. Även om vi säljer lägenheten blir det omöjligt för mig att köpa eller hyra en utan en tillsvidare anställning. I dagsläget vet jag inte heller något huruvida projektet kommer att förlängas eller om det kommer att finnas andra möjligheter för mig inom samma arbetsgivare.
   
  Givet det ovannämnda kan en bostadsförening vräka mig? Jag ställer inte till problem till mina grannar heller, inget högt ljud, fest etc. Ska man ta detta till hyresnämnden? Tackar!

  Fucsia
 • Anonym (Uggla­n)
  Visa endast
  Fre 2 apr 19:55 #1 +1

  Du blir inte vräkt, för det kan man bara bli om man har kontraktet/äger lägenheten.

  Ditt ex är bostadens juridiske ägare och har hyrt ut lägenheten till dig. Många föreningar har en gräns satt i stadgarna för hur länge man får hyra ut, då man vill ha aktiva boende i sin förening som deltar i förvaltning och utedagar osv.
  Nu har den tiden tagit slut, och föreningen vill att ditt ex ska sälja lägenheten till någon som planerar att bo där permanent. 

  Normalt brukar det enda styrelsen tar hänsyn till i övrigt vara ekonomin hos potentiella köpare. Eftersom du är studerande och troligen inte har några inkomster synliga när de kollar bakåt och inget fast jobb nu, så vill de inte att du ska ta över lägenheten och därmed nekar de dig att bli medlem/köpa in dig i föreningen.

  Detta har de rätt att göra för de ska se till föreningens ekonomiska trygghet så man inte plötsligt har en tredjedel lägenheter fyllda med folk som inte kan betala sina avgifter. I min förenings stadgar är det t.o.m inskrivet att styrelsen har rätt att neka inträde utan att uppge anledning, men det är inte korrekt enligt dagens lagar och regler. 

  Men det du borde göra är nu först att noga läsa föreningens stadgar- står där något specifikt om hur länge man får hyra ut bostad eller är det en gråzon?

  Plan B är att på något sätt övertala styrelsen att du har ekonomi till att ensam äga lägenheten. Du får hitta någon snäll släkting som vill gå i borgen för din månadsavgift om du inte får jobb efter juli, eller snabbt som bara den fixa ett jobb och lån.

  Länken nedan går igenom när man kan bli nekad medlemskap i BRF, och ditt fall blir lite luddigt men som jag läser texten: Eftersom du inte längre är i en relation med den person som du vill deläga en lägenhet med, så faller din rätt att deläga den av det skälet. Det är enbart en make/maka som dessutom uppfyller övriga krav, som har självklar rätt att ta över en lägenhet.


  ?Skäligen bör godta?

  Vid bedömningen av om föreningen ?skäligen bör godta? någon som medlem är det av stor vikt att förvärvaren av bostadsrättslägenheten själv kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är bra att ha som rutin vid medlemskapsprövningen att göra en kreditupplysning på förvärvaren. Ett flertal betalningsanmärkningar kopplade till boende kan utgöra skäl att neka medlemskap, även om inkomsten i sig är tillräcklig, då betalningsvilja kan saknas. Utöver hänsyn till den ekonomiska situationen för förvärvaren kan viss hänsyn också tas till förvärvarens personliga kvalifikationer.


  Om personen till exempel nyligen har stört vid boende i föreningen så kan eventuellt medlemskap nekas. Det är dock ofta svårt att neka medlemskap på den här grunden. Ett förvärv i rent spekulativt syfte kan skäligen inte behöva godtas och medlemskap kan nekas. Det kan dock vara svårt att bevisa detta.


  Andra grunder till nekande är:


  Om förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten.
  Om flera personer ska äga andelar av bostadsrätten. Medlemskap kan inte vägras på denna grund om bostadsrätten efter förvärvet kommer att innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.
  Rätt till medlemskap

  Det finns en grupp som alltid har rätt till ett medlemskap:


  En kommun eller landsting som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet. 
  Då förvärvaren av en bostadslägenhet är en närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. Då förvärvaren av en bostadsrätt är en make, har denne rätt till medlemskap om hen uppfyller villkoren i stadgarna, såsom kravet på medlemskap i HSB.
  Delgivning av beslut

  Vid nekat medlemskap är det viktigt att förvärvaren delges information om beslutet. Överklagan ska ske inom en månad. Förvärvaren har efter delgivande en månad på sig att få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt.


  www.hsb.se/om-boende/bokunskap/styrelseskolan2/nar-far-man-neka-medlemskap/
 • Anonym (Frida­)
  Visa endast
  Fre 2 apr 20:40 #2 +1

  Kan ni på något sätt lösa det så att du får köpa lägenheten av honom? Det beror ju väldigt mycket på hur mycket den är värd, om det finns lån (svårt i så fall...), osv. 
  På vissa orter kostar ju inte lägenheter så mycket... Då kanske du kan låna pengar av honom motsvarande lägenhetens värde, tex.

 • Anonym (Uggla­n)
  Visa endast
  Fre 2 apr 20:46 #3
  Anonym (Frida) skrev 2021-04-02 20:40:35 följande:

  Kan ni på något sätt lösa det så att du får köpa lägenheten av honom? Det beror ju väldigt mycket på hur mycket den är värd, om det finns lån (svårt i så fall...), osv. 
  På vissa orter kostar ju inte lägenheter så mycket... Då kanske du kan låna pengar av honom motsvarande lägenhetens värde, tex.


  Det spelar ju ingen roll om inte TS har inkomst på papper som täcker månadsavgiften, föreningen kommer i så fall att neka medlemskap ändå.

  En lägenhet vi sålde för 1.25 mkr budades hem av en man som höll på att skilja sig. Fast han ihop med frun ägde en villa värd 4 miljoner som höll på att säljas och hade jobb så blev han först nekad av vår styrelse att bli medlem. Han fick ta ett Bluestep-lån emellan och överklaga styrelsens beslut och till sist gick det.
 • Anonym (M)
  Visa endast
  Fre 2 apr 21:22 #4 +1

  Vissa föreningar tillåter delat ägande, alltså att man kan stå två personer som ägare fast bara en person bor i lägenheten. Men om den här föreningen inte tillåter i sina stadgar det så är det inget du kan göra. Det skulle i så fall vara om ditt ex är villig att sälja den här lägenheten och köpa en ny i en förening där du kan stå som delägare men bo där ensam. 

  Hyresnämnden kan bara hjälpa dig om ditt ex kan visa att han behöver hyra ut lägenheten en begränsad tid t.ex för att han arbetar eller studerar på annan ort. Men även då är det sällan de godtar det mer än tre år, och eftersom han redan hyrt ut den i två år så hjälper det nog inte så mycket. 

 • Lör 3 apr 08:43 #5

  Tack för ditt utförliga svar. Det hjälper mycket då jag håller på att börja införstår mig i hur allt detta fungerar.

  Jag har nu läst igenom brfs stadgar och det finns nämnligen inget specifikt om hur länge man kan hyra ut den.

 • Lör 3 apr 14:30 #6
  Anonym (Ugglan) skrev 2021-04-02 19:55:29 följande:

  Du blir inte vräkt, för det kan man bara bli om man har kontraktet/äger lägenheten.

  Ditt ex är bostadens juridiske ägare och har hyrt ut lägenheten till dig. Många föreningar har en gräns satt i stadgarna för hur länge man får hyra ut, då man vill ha aktiva boende i sin förening som deltar i förvaltning och utedagar osv.
  Nu har den tiden tagit slut, och föreningen vill att ditt ex ska sälja lägenheten till någon som planerar att bo där permanent. 

  Normalt brukar det enda styrelsen tar hänsyn till i övrigt vara ekonomin hos potentiella köpare. Eftersom du är studerande och troligen inte har några inkomster synliga när de kollar bakåt och inget fast jobb nu, så vill de inte att du ska ta över lägenheten och därmed nekar de dig att bli medlem/köpa in dig i föreningen.

  Detta har de rätt att göra för de ska se till föreningens ekonomiska trygghet så man inte plötsligt har en tredjedel lägenheter fyllda med folk som inte kan betala sina avgifter. I min förenings stadgar är det t.o.m inskrivet att styrelsen har rätt att neka inträde utan att uppge anledning, men det är inte korrekt enligt dagens lagar och regler. 

  Men det du borde göra är nu först att noga läsa föreningens stadgar- står där något specifikt om hur länge man får hyra ut bostad eller är det en gråzon?

  Plan B är att på något sätt övertala styrelsen att du har ekonomi till att ensam äga lägenheten. Du får hitta någon snäll släkting som vill gå i borgen för din månadsavgift om du inte får jobb efter juli, eller snabbt som bara den fixa ett jobb och lån.

  Länken nedan går igenom när man kan bli nekad medlemskap i BRF, och ditt fall blir lite luddigt men som jag läser texten: Eftersom du inte längre är i en relation med den person som du vill deläga en lägenhet med, så faller din rätt att deläga den av det skälet. Det är enbart en make/maka som dessutom uppfyller övriga krav, som har självklar rätt att ta över en lägenhet.


  ?Skäligen bör godta?

  Vid bedömningen av om föreningen ?skäligen bör godta? någon som medlem är det av stor vikt att förvärvaren av bostadsrättslägenheten själv kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen. Det är bra att ha som rutin vid medlemskapsprövningen att göra en kreditupplysning på förvärvaren. Ett flertal betalningsanmärkningar kopplade till boende kan utgöra skäl att neka medlemskap, även om inkomsten i sig är tillräcklig, då betalningsvilja kan saknas. Utöver hänsyn till den ekonomiska situationen för förvärvaren kan viss hänsyn också tas till förvärvarens personliga kvalifikationer.


  Om personen till exempel nyligen har stört vid boende i föreningen så kan eventuellt medlemskap nekas. Det är dock ofta svårt att neka medlemskap på den här grunden. Ett förvärv i rent spekulativt syfte kan skäligen inte behöva godtas och medlemskap kan nekas. Det kan dock vara svårt att bevisa detta.


  Andra grunder till nekande är:


  Om förvärvaren inte avser att bosätta sig permanent i bostadslägenheten.
  Om flera personer ska äga andelar av bostadsrätten. Medlemskap kan inte vägras på denna grund om bostadsrätten efter förvärvet kommer att innehas av makar, sambor eller andra med varandra varaktigt sammanboende närstående personer.
  Rätt till medlemskap

  Det finns en grupp som alltid har rätt till ett medlemskap:


  En kommun eller landsting som förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet. 
  Då förvärvaren av en bostadslägenhet är en närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. Då förvärvaren av en bostadsrätt är en make, har denne rätt till medlemskap om hen uppfyller villkoren i stadgarna, såsom kravet på medlemskap i HSB.
  Delgivning av beslut

  Vid nekat medlemskap är det viktigt att förvärvaren delges information om beslutet. Överklagan ska ske inom en månad. Förvärvaren har efter delgivande en månad på sig att få frågan prövad i hyresnämnden. Hyresnämndens beslut kan i sin tur överklagas till Svea hovrätt.


  www.hsb.se/om-boende/bokunskap/styrelseskolan2/nar-far-man-neka-medlemskap/
  Tack för ditt utförliga svar. Det hjälper mycket då jag håller på att börja införstår mig i hur allt detta fungerar.

  Jag har nu läst igenom brfs stadgar och det finns nämnligen inget specifikt om hur länge man kan hyra ut den. Däremot menar dem att de har haft en medlem som gjort det för att tjäna pengar och de fick göra mycket för att avhysa och därför om detta tillåts kan det bli svårare att avhysa andra sådana. Jag tycker sjävl att detta är ett svagt argument då vi skulle kunna bevisa att mitt ex inte gör det i vinstsyfte eller?
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll