• Anonym (Dead soon?)
  Fri 23 Apr 2021 18:33
  3661 visningar
  0 svar
  0
  3661

  Med min lungkapacitet, bör jag ingå i Fas 3

  Jag har en fråga till dig som arbetar på lungmottagning eller på annat sätt med sjukdomar och tillstånd kopplat till lungorna.

  Jag är drygt 40 år och har som barn opererat bort en lunglob pga medfött lungemfysem och har i vuxen ålder också fått kronisk astma. I senaste spirometrirapporten som gjordes på vårdcentral strax innan pandemin bröt ut låg värdet FEV1 på 57,6 %. Anser du att jag bör ingå i Fas 3? I min regions vaccinationplan har jag nu blivit nerflyttad till Fas 4 eftersom man måste ha en regelbunden kontakt med sjukhuset för att klassas som tillhörande Fas 3. Jag upplever att man utgår ifrån organisatoriskt tänk snarare än att utgå ifrån patientens faktiska problem och risk för att bli allvarligt sjuk. Är inte detta helt galet? Många KOL-patienter som har kontroller på lungmottagningen har väl bättre FEV1-värde

  än mitt? Eller är jag ute och cyklar här?

Svar på tråden Med min lungkapacitet, bör jag ingå i Fas 3