• Elist95

    Kroniskt högt blodtryck och graviditet?

    Hej! Jag lider av en ovanlig kronisk reumatisk sjukdom som drabbar aorta och dess förgreningar. Jag har till följd av detta en njure ur funktion och har sedan 2019 behandlats för högt blodtryck. Mitt blodtryck är fortfarande ur kontroll och mediciner hjälper inte. 


    Endokrin och reumatolog har okejat graviditet, men nu i veckan fick jag från en kärlkirurg som opererat mig tre gånger under 2022 veta att de inte rekommenderar graviditet för tillfället pga blodtrycket. Han menade att det var lite upp till mig själv men att jag får vara medveten om riskerna med preeklampsi och abort/tidig fosterdöd ifall något akut sker med mig. 


    Är det någon här inne som blivit gravid trots högt blodtryck och som behandlats med läkemedel? Hur har det gått? Eller någon med förhöjd risk och eller njursjukdom. Jag har precis gjort en 24h mätning som visade ett snittvärde på 176/110 trots medicinering med trombyl, metoprolol och Amlodipin bla. 

  • Svar på tråden Kroniskt högt blodtryck och graviditet?
Svar på tråden Kroniskt högt blodtryck och graviditet?