• Heltanonympappa

  Alkoholmissbrukande mamma får ensam vårdnad.

  I en värld där mäns våld mot kvinnor ses som ett massivt problem, vilket det också är, tenderar mäns utsatthet att sopas under mattan. Detta är ett reellt och potentiellt livsfarligt problem även det. I detta fall gäller det en skilsmässa på grund av ett eskalerande alkoholmissbruk från kvinnan, alltså mammans, sida. I bilden finns en son på, vid tillfället, 3 år och en önskan från pappan att vårdnad skall tillfalla honom tills dess att mamma kan påvisa behandling och nykterhet. Nu tar hela händelsen en sjuk vändning där socialtjänsten blandas in då mamma påstår att jag utsatt de båda för fysisk och psykisk misshandel. Socialtjänsten tar hennes ord utan att göra minsta lilla efterforskning om hur situationen faktiskt ligger till. Pappan lyckas få igenom att mamma bör lämna Urinprov för att pappas ord ska få någon form av tyngd, vilket resulterar i att mamma faktiskt lämnar ett positivt Urinprov och socialtjänsten känner då att sonen behöver omhändertas enligt Lvu, med mamma som anhörig.  Pappa och son slits alltså ifrån varandra för att socialtjänsten inte kan erkänna dess egna felsteg från början av denna process. Lvu ärendet överklagas av pappa till förvaltningsrätten men den slås fast baserat på socialtjänsten och deras utredning.  Även då pappa i detta fall kan styrka allt han säger i antingen bevis eller vittnen tas ingen hänsyn alls till detta och det kommer nu gå 6 månader innan far och son kan se varandra igen. Vid denna tidpunkt har pappa lyckats få en personlig kontakt med Västerås stads kommunordförande, varpå socialtjänsten blir varse om att det hela behöver skötas enligt stadgar och att pappa inte kan stängas ute och förbises utan någon som helst laglig orsak. Tingsrätten fattar ett interimistiskt beslut om ensam vårdnad till mamma med hänvisning till att de ändå är under Lvu och under skydd på hvb hem. Tiden de spenderat på hvb hem uppgår nu till 6 månader. Notan för detta uppgår till dryga 1,8 miljoner av skattebetalarnas pengar, av den anledning att mamma anses vara under hot från pappa, inte att socialtjänsten fick svart på vitt att pappas påståenden om alkoholmissbruk faktiskt var sanna, men inte i linje med socialtjänstens redan tagna beslut. Ett år hinner gå och Tingsrätten fattar beslutet att, trots vittnen och bevis som styrker mammas missbruk samt även om pappas hängivenhet till sin son, ensam vårdnad skall tillfalla mamma utan någon chans till umgänge för pappa. Ett konsekvent och systematiskt nekande av barnets rätt till sin pappa samt ett enormt problem med korruption och ryggdunkande inom socialnämnden ända upp till tingsrätten. Hur ska pappa ta sig vidare innan fallet kan nå upp till hovrätt, och sonen kan få den enligt barnkonventionen, lagstadgade rätten till sin pappa? 
  Ett fall där socialtjänsten gjort så grova fel från första början med där de med alla medel ser till att problemen blir så stora som de själva bestämt sig att de är. Och att pappan är problemet i det.
  Socialtjänsten i ett nötskal.
 • Svar på tråden Alkoholmissbrukande mamma får ensam vårdnad.
 • Anonym (Förälder)

  Ja barnets mor var ju inte lämplig förälder.
  Vilka brister hade pappan, det gick ju flera år från befruktningsögonblicket till barnet hamnade i klorna på soc?

 • Anonym

  Tyvärr är det ju så att när två föräldrar strider och vägrar komma överens sinsemellan så finns ju ett tredje alternativ och det är ju att samhället tar över vårdnaden. 
  Det är väl ett exempel på att försöka komma överens med den andra föräldern för annars kan det bli en ännu värre mardröm.

 • Anonym

  Du gjorde fel när du krävde enskild vårdnad och försökte ta ifrån den andra föräldern något. 
  Du skulle ha försökt samarbeta.
  Du kunde ha orosanmält om det fanns befogad oro kring mammans alkoholvanor. Då kunde man ha hjälp henne med det. 
  Två föräldrar måste samarbeta och hjälpa varandra, för barnets skull.

 • Anonym (VF)

  Så sorglig läsning. Ja, kanske var det, som någon skrev, fel att begära enskild vårdnad. Det hade kanske räckt med att du var boendeförälder och mamman fick tätt umgänge med nykterhetskoll? 

  I vilket fall har jag full förståelse för din frustration över kontakterna med Socialtjänsten. Jag har råkat ut för dem jag också - precis som i ditt fall en person som ljög och de köpte det med hull och hår utan att ens lyfta ett finger för att kolla sanningshalten - och det gick inte att prata med dem. De bestämde sig för en sak och sen var det rent omöjligt att resonera med dem alls. De sa att det var fel på mitt psyke för att jag envisades med att säga att anmälaren ljugit tex. Och precis som i ditt fall var den som tog mest skada av deras beslut barnet. 


  I vårt fall lämnade soc oss ifred efter att ha utrett en massa och nyligen har vi lyckats bevisa och dokumentera att personen som orosanmälde ljög. Nu när vi har det svart på vitt ska vi ivo-anmäla soc. Barnet mår ju lika dåligt oavsett, men det känns ändå bra att sanningen kommer fram. Ivo har ju också som uppgift att uppmärksamma problem så att de inte upprepas. Så kan du få till en kritik från ivo mot soc så kan det hjälpa andra barn i framtiden. Du har i vart fall gjort vad du kan. 

 • Anonym (HVB)

  Nu är det ju omöjligt för någon utomstående att veta hur det ligger till i just ditt fall. Vill ändå bara invända, att detta med "under skydd på ett HVB-hem" fick mig att le snett. Jag har arbetat på ett HVB-hem för barnfamiljer, och det var en mycket farlig miljö då många av de intagna föräldrarna där var missbrukare och kriminella med våldsbenägenhet. De blev ofta hotfulla och våldsamma mot andra intagna familjer, inklusive barnen. Så det är verkligen ingen trygg miljö.

  Och föräldrarna som bor där med sina barn har inte rätten att åka därifrån vad som än händer med de andra boende, för då LVU:as barnen i stället... Man tror inte att sådant kan förekomma i Sverige.

  Dessutom finns det oftast inte några fysiska hinder för en farlig exman eller barnafader att bryta sig in om natten heller, om någon skulle vilja göra det... Det är ju inget fängelse. De enda som tjänar något på dessa hem är ägarna, som tar hutlöst betalt av skattebetalarna (vilket du ju också konstaterade).

Svar på tråden Alkoholmissbrukande mamma får ensam vårdnad.