• Mary Hailey

    Svenskar se hit

    Hej! Till er föräldrar som inte låter era barn leka med barn med invandrarbakgrund, hur förklarar ni det för era barn? Vad säger ni? Jag är genuint nyfiken.

Svar på tråden Svenskar se hit