30 miljarder i elprisstöd för svenska hushåll

Regeringen vill att Svenska Kraftnät använder minst 30 miljarder för att kompensera hushåll för höga elpriser. Det skulle till exempel kunna ske som en direkt återbäring.
– I dag har vi ett mycket viktigt besked att ge. Vi vill införa ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Regeringen vill att Svenska Kraftnät använder minst 30 miljarder för att kompensera hushåll för höga elpriser.
Regeringen vill att Svenska Kraftnät använder minst 30 miljarder för att kompensera hushåll för höga elpriser.

Svenska Kraftnät bedömer att man kommer att ha omkring 60 miljarder kronor på kontot för så kallade flaskhalsintäkter nästa år.

Regeringen vill att de pengarna återförs till hushåll och företag. Det uppdrag som Svenska kraftnät nu får innebär att minst 30 av de 60 miljarder kronorna ska återföras till hushållen.

I vilken form återföringen ska ske blir upp till myndigheten att avgöra. Enligt regeringen kan det handla om åtgärder som sänker priser på elmarknaden, men även om en direkt kompensation till hushåll och företag.

Tanken är att de hushåll och företag som drabbats hårdast av höga elpriser ska kompenseras mest genom återföringen. Därför vill regeringen att åtgärderna särskilt träffar hushåll och företag i södra Sverige.

När återföringen kan ske är ännu oklart, men regeringen uppger att det ska gå så snabbt som möjligt. Elpriskompensationen för den gångna vintern presenterades i januari och började betalas ut fyra månader senare.

Svenska kraftnät äger stamnätet som transporterar el mellan olika delar av Sverige. De 60 miljarder kronor i flaskhalsintäkter som bedöms finnas på Svenska kraftnäts konto i slutet av nästa år kommer från så kallade kapacitetsavgifter som betalas in av kraftbolag och regionala nätägare.

Kapacitetsavgifterna tas ut när det uppstår prisskillnader mellan olika delar av landet på grund av brister i överföringskapaciteten. På senare tid har de intäkterna blivit oväntat höga.

Det är EU:s elmarknadsförordning som bestämmer hur pengarna får användas, till exempel för investeringar, reparationer, underhåll eller sänka stamnätstariffer.

Regeringen har under våren varit i kontakt med EU-kommissionen som meddelat att det finns öppning för att använda medlen till nödåtgärder för hushåll och företag