Lågstadielärare tafsade på sina elever – avstängd efter inspektion

En lärare på en lågstadieskola i Skåne tafsade på sina elever dagligen. Skolinspektionen har nu beslutat att stänga av läraren från sin tjänst.

En lågstadieskola tafsade på sina elever dagligen. Skolinspektionen har valt att stänga av läraren från sin tjänst.
En lågstadieskola tafsade på sina elever dagligen. Skolinspektionen har valt att stänga av läraren från sin tjänst.

Lågstadieläraren tog eleverna på brösten och slog dem i bakhuvudet, men skolpersonalen uppges inte ha tagit dem på allvar. Först efter Skolinspektionens besök stängdes läraren av, berättar Norra Skåne.

Skedde dagligen

Läraren på skolan i nordöstra Skåne tog barnen på brösten och slog dem med öppen hand i bakhuvudet. Detta skedde nästan dagligen berättade barnen när Skolinspektionen gjorde inspektion på skolan.

Trodde han ville vara busig

Barnen hade hittat på ett eget begrepp för tafsandet som inspektörerna inte förstod. De bad barnen demonstrera och då visade de hur han antingen nöp eller klämde dem på brösten. Barnen trodde han ville vara "busig".

Läraren ska också ha klämt deras händer, ibland så hårt att de började skrika, och slagen i bakhuvudet kunde också vara hårda. Hur länge övergreppen pågått framgår inte av inspektionens rapport, enligt Norra Skåne. Barnen uppgav att de förgäves försökt förmå en ur skolans personal att uppmärksamma vad som hände.

Stängdes av

Läraren stängdes av från sin tjänst och valde senare att säga upp sig och fick sex månadslöner i avgångsvederlag. Skolinspektionen överväger att anmäla läraren till Lärarnas ansvarsnämnd vilket skulle kunna leda till att denne får en varning eller blir av med legitimationen.