Regeringen: Grönt ljus för vaccinpass för restauranger och affärer

Regeringen ger grönt ljus för att vaccinpass ska kunna användas även på restauranger och i affärer. Nu är det Folkhälsomyndigheten som får besluta om ett eventuellt krav.

Regeringen ger grönt ljus för att införa vaccinpass inom verksamheter som restauranger och affärer.
Regeringen ger grönt ljus för att införa vaccinpass inom verksamheter som restauranger och affärer.

Regeringen har gett klartecken till Folkhälsomyndigheten att meddela föreskrifter om en bredare användning av vaccinpass. De verksamheter som omfattas är serveringsställen, platser för fritids- och kulturverksamhet, handelsplatser, platser för privata sammankomster och viss långväga kollektivtrafik.

Kan införa vaccinationsbevis för verksamheter där risken för smittspridning är stor

Beslutet togs på regeringssammanträdet under onsdagen.

"Smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige. Vi behöver ha beredskap att snabbt införa fler träffsäkra smittskyddsåtgärder. Nu ges Folkhälsomyndigheten möjlighet att införa vaccinationsbevis inom fler verksamheter där risken för smittspridning är stor", säger socialminister Lena Hallengren (S), enligt ett pressmeddelande.

Kan införas efter 12 januari 2022

Enligt förslaget är det upp till den som bedriver verksamheten i fråga som själv ska få välja om vaccinationsbevis ska få användas.

Beslutet innebär att Folkhälsomyndigheten från den 12 januari kan införa föreskrifter om vaccinationsbevis. Enligt socialminister Lena Hallengren är regeringen angelägen om att myndigheten har alla verktyg som behövs.

– Regeringen är positiv till att vaccinbevis kan vara en smittskyddsåtgärd om man slipper andra restriktioner. Men bedömningen om det räcker eller om ytterligare åtgärder krävs är en fråga för myndigheten, säger Hallengren till DN.

"Positiv möjlighet"

Ministern får frågan om hon vill att Folkhälsomyndigheten ska använda sig av den möjligheten.

– Vi ser det som en positiv möjlighet om det kan göra att vi undviker andra restriktioner eller begränsningar som gör det svårare att bedriva eller organisera olika verksamheter, säger Hallengren till DN.

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB håller gemensam pressträff klockan 14 i dag.

Källa: TT