Så många barn har en förälder i fängelse

160 000 barn i Sverige har idag en förälder som har dömts för brott, och runt 10 000 av dem har en förälder eller familjemedlem som sitter i fängelse.

Så många barn har en förälder i fängelse. Foto: Unsplash
Så många barn har en förälder i fängelse. Foto: Unsplash

Forskning visar att kvalificerat stöd till barnen och ungdomarna är en mycket viktig del för att skydda barnen från att själva hamna i kriminalitet och drabbas av psykisk ohälsa. Under pandemin har behovet av stöd för barn även ökat.

Ökat behov av stöd under pandemin

Organisationen Bufff (Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse) är en organisation som riktar sig till barn och unga med en nära anhörig som är frihetsberövad. Genom organisationen får barnen bekanta sig med andra barn i liknande situationer och Bufff stöttar också aktivt barnen i sin kontakt med syskon, mamma eller pappa i fängelset. De erbjuder också en stödtelefon som riktar sig till barnen.

Bufff har noterat ett ökat stödbehov från barnens sida och ser oroligt på utvecklingen.

– Utan stöd ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa, social utsatthet och egen kriminalitet. Det skapar onödigt lidande och enorma samhällskostnader, säger Madelein Kattel i ett pressmeddelande.

Restriktioner mot fysiska möten

Bufff är med och stöttar barn och unga i kontakten med deras anhöriga i fängelset. Under coronapandemin har restriktionerna medfört att det blivit svårare att träffas fysiskt med sin fängslade anhörig. De begränsade möjligheterna att träffas fysiskt har gjort att man behövt rikta insatserna till barnen på nya sätt.

– Vi försöker anpassa våra insatser efter rekommendationer och restriktioner. Bland annat behöver vi utöka öppettiderna för chatten och stödlinjen för att kunna ta emot alla samtal, säger Madelein Kattel i ett pressmeddelande.

Känslan av skuld

När ett barn skiljs från sin förälder på grund av ett fängelsestraff är risken stor att barnet drabbas av skuldkänslor. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten “Barn med frihetsberövade föräldrar”. Barnet känner både skuld för att själv ha gjort något fel – men också skam för att mamma eller pappa sitter fängslad. Risken för att själva hamna i kriminalitet ser också organisationen Bufff som överhängande och därför trycker man på hur viktiga stödinsatserna är för barnen.

Stödinsatser som erbjuds på anstalter i Sverige

1. Föräldragrupper

Några anstalter erbjuder föräldragrupper som syftar till att stärka föräldrarna i sin egen stöttning av sitt barn. De påfrestningar som ett fängelsestraff kan medföra för det drabbade barnet står i fokus för grupperna, och hjälper föräldern i sin egen föräldraroll.

2. Godnattsagor för barnen

Den förälder som sitter i fängelse har möjlighet att läsa in godnattsagor för barnet som sedan spelas in och levereras till barnets hem. Syftet med projektet är att stärka relationen mellan föräldern och barnet, men också medvetandegöra alla de nyttoaspekter som kommer med att läsa för ens barn.

Familjelivs forum

Har du själv ett barn med en förälder i fängelse, eller har du varit med om en liknande situation? In och lufta dina tankar i vårt forum!

3. Nyfödd bebis på anstalten

Om det anses vara det bästa för spädbarnet kan bebisen få vara med på anstalten med sin förälder.

4. Barnombud

Alla anstalter i Sverige har ett barnombud. Ombudets uppgift är att förmedla kontakter till organisationer, bland annat till Bufff, för att stärka barnen och föräldrarna.

5. Barnanpassade besöksrum

Alla anstalter erbjuder ett barnanpassat besöksrum. Här kan barnet och den nära anhöriga träffas och pyssla, rita och leka tillsammans under besökstiden.

6. Besökslägenhet

En del anstalter erbjuder föräldrar och barn att träffas i besökslägenheter istället.

Källor: Bufff.se, Kriminalvården, Socialstyrelsen