Men en kartläggning som tidningen Kommunalarbetaren gjort visar att 35.000 färre jobbar i just vård, skola eller omsorg nu jämfört med 1990.


Samtidigt har befolkningen i arbetsför ålder vuxit med en halv miljon.