Inlägg från: nihka |Visa alla inlägg
  • nihka

    Namn på städer, orter och byar i Sverige ! Del 2

    Mariannelund


    Om du vill få tillbaka min röst Kristersson, får du ge SD foten!
Svar på tråden Namn på städer, orter och byar i Sverige ! Del 2