Svar på tråden Hur mycket arvode har ni`?
 • kzk
  Ons 15 jan 2014 14:54
  104292 visningar
  126 svar
  Inlägg från kzk Visa alla inlägg

  Hur mycket arvode har ni`?

  har lite svårt att förstå dessa kommentarer, de flesta tycks ha åsikter om saker de vet väldigt lite fakta om. Jag har 4 flickor den äldsta 48 och den yngsta 9, och tre barnbarn också flickor. För ett år sedan kom vi i familjen, min fru, och mina två hemmavarande barn överens om att det finns så många barn som har det jobbigt, inte bara de som har svåra hemförhållanden med droger och annat, utan också väldigt många invandrarbarn utan föräldrar eller släkt. Vi anmälde oss till omsorgsförvaltningen att vi kunde tänka oss att bli familjehem eller jourhem. Socialsekreterarna som arbetar med oss började med att besöka oss i vårt hem vilket varade i nästan tre timmar, vi har sedan varit på tre mycket ingående intervjuer, de vill veta absolut allting och dessa intervjuer har som mest varat i sex timmar, därefter sker en utvärdering och därefter en uppföljnings intervju. Sedan beslutas om man är godkänd, men det krävs också att man (dvs min fru och jag) går på utbildning en kväll i veckan i 8 veckor, därefter kan man ta emot barn som familjehem eller jourhem. Det är möjligt att den förvaltning som har arbetat med oss är ett undantag, men de följer en regelbok, frågorna är inte slumpvis. Närd et gäller ersättning vet jag inte vad den är, men vad jag vet är att kommunernas kostnader för de hem, inte familjehem, man har framförallt för flykting barn är mycket höga, de drivs ju av anställd personal på en basis av 24/7. Placeringar i familjehem har inte med förvaltningens budget att göra, de har en skyldighet att tillvarataga barnens intressen, och skulle det bli mer än vad de hade budgeterat med så får de helt enkelt begära mer pengar från Kommunfullmäktige, de kan inte avstå från att ingripa och skylla på att pengarna är slut.

Svar på tråden Hur mycket arvode har ni`?
Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...