Forum Intresserad - Adoption
Varje medlem är ansvarig för sina inlägg.
 • Bortadoption av ett svenskt barn

  Fre 26 dec 2014 01:34 Läst 7451 gånger Totalt 7 svar
  Skytte­nsTeck­en
  Visa endast
  Fre 26 dec 2014 01:34
  Hej, 

  har en bekant som av orsaker jag inte går in på här, ska adoptera bort sin lilla flicka. En söt kärnfrisk liten baby. Vad jag hört är det extremt svårt att adoptera svenska barn då undrar jag hur gången är för de få fall som finns? Konkurrensen måste ju vara stenhård då många väldigt gärna vill ha svenska barn i synnerhet (blonda) flickor av någon anledning. Hur mycket kan den som adopterar bort sitt barn vara med att bestämma i processen?
 • Fre 26 dec 2014 13:24 #1

  Mamman får välja ut en familj om hon vill. Och ha kontakt med den hela livet.
  Hon kan även framlägga önskemål om hur familjen ska vara. Familj med syskon, djur, bor på landet, stan. Detta kan ju ge riktlinjer till den som väljer ut de nya föräldrarna.

  Hon kan även välja att ha en stängd adoption, då kan hon välja familj men inte ha kontakt med barnet. Barnet har däremot alltid rätt att leta reda på henne när hen blir 18.

 • Fre 26 dec 2014 13:49 #2

  Kalaskarla har fel.

  Det är socialtjänsten som är ansvarig för att utreda lämpliga adoptivföräldrar i det fall ett svenskfött barn lämnas för adoption. Det sker i ungefär 15 fall per år, så finns etablerade system och är inte alls svårt.

  Socialtjänsten utreder om mamman verkligen har fattat rätt beslut och parallellt vilken familj som kan vara lämplig att adoptera. Normalt tittar man på familjer i kommunen som redan har fått "medgivandebeslut", dvs är godkända för internationell adoption.

  Den biologiska mamman (och pappan i förekommande fall) har rätt att ge samtycke till att överlämna vårdnaden, men det är inte de som bestämmer.

  "


  ?Den biologiska mamman och eventuellt pappan är vårdnadshavare


  tills ett beslut om adoption vunnit laga kraft. Vårdnadshavaren har


  formellt sett beslutanderätten när det gäller barnet och ska ge sitt


  samtycke till var barnet placeras.


   


  Det är vanligt att handläggare intervjuar den biologiska mamman och pappan, om han är känd, om deras önskemål när det gäller den blivande adoptivfamiljen. Att få vara delaktiga i var barnet ska komma att växa upp blir därmed också en del i deras beslut och bearbetning. Denna konkretisering kan bli en hjälp för mamman och pappan att sätta sig in i vad beslutet betyder och slutgiltigt ta ställning. I bästa fall kan det kanske också minska risken för att de biologiska föräldrarna ändrar sig sent i processen.


  Det vanliga är att de biologiska föräldrarna vill att utredaren söker


  lämpliga adoptivföräldrar. Det kan dock förekomma att de själva känner till någon eller några de önskar ska adoptera barnet. I sådana fall kan


  det ibland finnas skäl att vara vaksam på att det inte har förekommit någon otillåten ersättning, tvång eller vilseledande som påverkat


  de biologiska föräldrarnas val. (Se vidare ovan i detta kapitel, avsnitt


  Lagstiftning.)


   


  Det finns inte i Sverige någon särskild kö för nationell adoption. Det finns flera fördelar med att söka adoptivföräldrar bland dem som fått


  medgivande för internationell adoption, om de är aktivt barnsökande


  och kan tänkas vilja bli föräldrar till ett barn fött i Sverige. De har


  genomgått föräldrautbildning och är redan utredda.?


   


  Se sidan 151 och framåt här:
  www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19478/2014-8-1.pdf

  Den biologiska mamman har inte rätt att kräva kontakt:
  De biologiska föräldrarna kan framföra önskemål om kontakt, men efter adoptionen är det adoptivföräldrarna som bedömer och bestämmer graden av kontakt, tills barnet är moget att själv välja

   (sid 176)
 • Fre 26 dec 2014 16:47 #3

  Men är det inte också så att de biologiska föräldrarna kan ansöka om att lämna över vårdnaden om sitt barn till egenvalda personer, som i sin tur måste bli undersökta och utredda av socialstyrelsen för att bli godkända? 

 • Sön 28 dec 2014 01:09 #4

  Väldigt mycket, eftersom jag utgår ifrån att bioföräldern/-rarna är vårdnadshavare och enligt lag har rätt att ta alla beslut gällande sitt barn! MEN det är viktigt att hon/han/de snabbt tar kontakt med dem som arbetar med adoptioner i hemkommunens socialkontor. Ju mer vårdnadshavaren/-na hinner samarbeta med kommunen desto bättre blir det för barnet .....

 • Tor 8 jan 2015 13:11 #5

  skyttens tecken hur gick det för er?

 • Sön 21 maj 2017 12:15 #6

  Hej, finns det någon möjlighet att vi kan komma i kontakt med varandra på annat sätt än här?

 • Litet My
  Visa endast
  Sön 21 maj 2017 15:19 #7

  Man får ju som tur är inte längre välja barn efter hudfärg som man gjorde förr. I de fall föräldrarna inte vill välja blir det lämpliga blivande föräldrar som redan väntar barnbesked som erbjuds barnet.

Logga in
Bli medlem
Svara i tråden...

Innehåll