• djkghkl

    börja nästa ord på förra ordets sista bokstav

    Börja nästa ord på förra ordets sista bokstav.

    Jag börjar med stol,alltså ska första ordet börja p bokstaven L.

  • Svar på tråden börja nästa ord på förra ordets sista bokstav
Svar på tråden börja nästa ord på förra ordets sista bokstav