• Sat 11 Dec 2021 11:01
  14711 visningar
  18 svar
  18
  14711

  Adoptera i sverige

  Känns som att många i tråden inte vet hur en adoption går till eller har svaret på frågan i sig.

  För att adoptera ett barn, i utlandet i sverige så är det samma långa process innan man ens kan ställa sig i kö.


  Man skall påbörja en medgivandeutredning hos er kommun, detta gör ni genom att boka in ett möte med familjerätten som går igenom hur det går till och hänvisar er till en obligatorisk föräldrautbildning som alla måste gå. För oss tog det 6 månader innan vi kom in på en sådan utbildning, som referens, och då anmälde vi oss samma dag vi bestämde oss för att adoptera).

  När man gått utbildningen så ansöker man om att få påbörja medgivandeutredningen, denna innehåller gemensamma-, individuella- och hembesök under processens gång. Det är MASSOR av dokument som skall samlas in, bland annat hälsodeklaration/undersökning, sjukskrivningar hos försäkringskassan de senaste 10 åren, personbevis, arbetsbevis osv.


  När utredningen är gjord och alla dokument är samlade så skall socialnämnden ta ett beslut (detta tog oss 6 månader från att föräldrautbildningen var färdig, vi skickade in ansökan om att påbörja medgivandeutredning samma dag vi fick diplomen). Här får ni ett medgivande eller får avslag, anledningar till avslag kan vara vissa kroniska sjukdomar, psykiska diagnoser, tidigare cancersjukdom eller att båda inte har en fast inkomst.


  När ni fått ett medgivande så är det dags att ställa sig i kö hos adoptionsorganisationer, man väljer inte land utan när man ställer sig som adoptionssökande så får man sitt "könummer" som krävs i vissa länder. Därefter väljer man länder som ni uppfyller kriterierna hos, kriterierna är olika i alla länder. Många går på ålder, giftemål, boendetid, att man är frisk samt BMI gräns. Vissa kräver även att man är aktivt troende. Vissa har väntetid innan man kan skicka ansökan och vissa kan man skicka ansökan till direkt.


  När man valt land så kan man bara stå i kö till ett av länderna, det är nu som processen att göra en ansökan börjar. Här skall man ha medgivandet, ytterligare läkarundersökningar/deklarationer, financial statements, ifylld Special Needs lista (en lista med sjukdomar och tillstånd man kan och inte kan tänka sig hos barnet), fotoalbum och ytterligare dokument som landet valt skall vara med (för oss var det 2 stora frågeformulär på typ 20 A4.. där svaren skulle vara väl formulerade, tror de dokumenten sammanlagt är 50 A4). När allt är sammanställt så skall det översättas först till engelska och sedan till det tilltänkta landet. Denna kostnad ingår INTE i adoptionsavgiften.


  När allt är klart så skall det stämplas och därefter skickas till landet, NU väntar ni på barnbesked officiellt. Antingen så har landet kösystem så man vet ungefär när det är dags för er tur, eller så går dem på vem som passar bäst och då vet man aldrig när man blir utvald.


  När man får barnbesked så har det oftast 4-9 månader innan man får åka och hämta sitt barn, dvs chansen att få ett spädbarn är extremt låg (var mer när kina hade sin 1 barns gräns detta var aktuellt). Sen är det olika baserat på land hur länge man är i landet, oftast är det 2-4 veckor, men exempelvis colombia kräver att man är där i 6 månader har jag för mig.


  ______


  Om man vill adoptera nationellt, dvs i Sverige så skall man veta att det är EXTREMT ovanligt men inte omöjligt. Man skall också veta att det inte finns tydliga riktlinjer kring hur processen sköts (detta bearbetas just nu). Det finns heller inget kö system för adoption i Sverige utan det baseras på barnets behov samt vilken kommun du bor i. Man får nämligen inte adoptera inom sin hemkommun (om ej närstående adoption). Man skall också veta att det alltid finns en risk att de biologiska föräldrarna/släkt kan dyka upp vid din dörr eftersom det inte finns riktlinjer kring detta. Kontaktuppgifter finns för alla att tillgå så att säga.


  Om man vill adoptera nationellt, så skall man skicka in ett litet "Hej här är vi" brev till alla kommuner i Sverige, som i sin tur kommer arkivera dem i en pärm på sitt kontor så man skall vara glad om de ens vet vart den finns. Sen är det bara att vänta. Jag vet om dem som fått väntat i några veckor, några månader, några år, de jag känner till som väntat längst är 8 år.


  Alla kräver att man har en redan godkänd medgivandeutredning, så detta är inget som vem som helst kan göra utan du måste ha ett medgivande.


  Vid Nationell adoption är det vanligare att man får ett spädbarn än om man adopterar internationellt, ibland är man till och med den familj som hämtar på BB. Dock är några adoptioner av äldre barn, dock tror jag det är sällan detta sker utan man har istället ett familjehem som har ett övergående vårdnadstillstånd på nått vis. Dvs adoption fast det är inte juridiskt fastställt.


  När man blivit förfrågad så påbörjas processen, vissa kommuner vill göra en ytterligare utredning, vissa går på medgivandeutredningen. Sedan skall det skickas in ansökan till tingsrätten som i sin tur ger familjerätten ett uppdrag. När all information är samlad så skall det tas ett beslut, detta kan ta några veckor och det kan ta flera månader. När beslutet har tagits så är det 14 dagar som föräldrarna eller dess släkt har på sig att överlaga. När dessa dagar gått så är barnet juridiskt ditt.


  Det man skall veta är att föräldrarna måste ge sig samtycke vid 2 tillfällen, först när de väljer att adoptera bort barnet och sedan efter att barnet blivit 6 veckor. Detta samtycket kan dras tillbaka under helt tiden fram till att tingsrättens beslut gått igenom. Så det är en väldigt osäker adoption i det avseendet.


  Vissa kommuner låter adoptivföräldrarna vara familjehem fram till att beslutet går igenom, vissa inte. Hämtar man barnet direkt på BB är det 100% som familjehem.


  ______


  Vi fick den unika chansen att adoptera från Sverige, vi väntade i 6 månader.


  En till sak, man kan ha en ansökan i utlandet och i Sverige samtidigt. Men man måste tänka på risken om man skulle få barnbesked från båda samtidigt, att man måste välja bort ett av barnen.. för du får endast adoptera 1 barn per medgivande.


  _____


   


  Hoppas det blivit lite mer klarheter i den extremt långdragna och psykiskt påfrestande processen som Adoption är. Mitt tips är dock att ta reda på mycket information, hör av er till adoptionsorganisationerna (Adoptionscentrum eller Barnen Framför Allt) och prata med familjerätten.


   

Svar på tråden Adoptera i sverige