• Anonym (Finlä­ndare)
  Ons 11 sep 2019 21:46
  2217 visningar
  199 svar
  199
  2217

  Har förskolan rätt?

  I Finland är det ingen som lägger sig i vad man gör medan barnet är på dagis. Man behöver inte hålla tyst om läkartider eller smussla undan shoppingkassar. Och det är fullständigt acceptabelt av vara ledig en hel dag och samtidigt ha barnet på dagis. Ensamförsörjare gör gärna så för att kunna sköta ärenden utan att behöva ha barnen med. Jag skulle inte stå ut med det svenska systemet. Den ursprungliga tanken med ert system var säkert god, men nu har det ju spårat ur helt. En diskussion som denna är ju absurd.

 • Anonym (Finlä­ndare)
  Ons 11 sep 2019 22:26
  #53
  Fiona M skrev 2019-09-11 22:11:52 följande:

  Vad kostar barnomsorgen?


  Avgiften beror på hushållets inkomster. I min kommun är den lägsta avgiften 27? och den högsta 289?, per månad, för heldagsvård. I kronor är det en ca 10 gånger större summa.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Ons 11 sep 2019 22:28
  #54
  Fiona M skrev 2019-09-11 22:11:52 följande:

  Vad kostar barnomsorgen?


  Avgiften beror på hushållets inkomster. I min kommun är den lägsta avgiften 27? och den högsta 289?, per månad, för heldagsvård. I kronor är det en ca 10 gånger större summa.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Tor 12 sep 2019 12:45
  Anonym (X) skrev 2019-09-11 23:38:05 följande:

  Subventionerar staten där också alltså?


  Jodå.

  På 1990-talet kom lagen om subjektiv rätt till dagvård. Förra regeringen införde begränsningar för föräldralediga och arbetslösa för att spara pengar, men många kommuner höll kvar den subjektiva rätten till dagvård i alla fall. Förhoppningsvis blir det en återgång till det gamla nu med ny regering.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Tor 12 sep 2019 16:19
  Anonym (X) skrev 2019-09-12 12:54:27 följande:

  Pratas det i Finland om vad en plats egentligen kostar? Tänker eftersom det så ofta kommer upp här som så heeeemskt att folk utnyttjar det.


  Visst pratas det om det, men inte så hysteriskt som i den här tråden. Man har rätt att få skattesubventionerad dagvård (barnvakt!) om man anser att man behöver det. Det går alltså inte att ?utnyttja? systemet hos oss.

  Jag tror inte att någon skulle vilja få lägre avgifter, ifall det skulle medföra att vi får samma regelverk som i Sverige. Om det dessutom ska tolkas så stelbent och oflexibelt som vissa vill här i tråden, nej tack!
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Tor 12 sep 2019 22:36
  Anonym (.) skrev 2019-09-12 09:15:09 följande:
  Vilka fakta?
  Att RÄTTEN till förskola är reglerad i lag?
  Att RÄTTEN till förskola enbart avser arbete och studier?

  Vad är det som inte stämmer anser du?
  Vad är det du vill diskutera?

  Alltså kastar man upp påstående liknande ditt måste man kunna argumentera vad det är man tycker och varför.
  Här kan man läsa vad som står i lagen. Det är inte enbart arbete och studier som ger rätt till förskola.

  Jag hittar inget om att det är förbjudet med t.ex. ett en timmes läkarbesök medan barnet är i förskolan. "Trygg omsorg" för barnet är ju precis det som behövs under den tiden.

  Den som känner till något dokument som i detalj reglerar föräldrarnas förehavanden under tiden som barnet är i förskolan, berätta gärna var man kan hitta det dokumentet. Det där med att tvingas hämta och lämna inom en timme mitt på dagen låter så fullständigt galet, att jag har svårt att tro att det faktiskt måste göras på det sättet.

  www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800

  Allmänna bestämmelser
  Utbildningens syfte

  2 §   Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.


  Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.


  Erbjudande av förskola

  3 §   Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4-7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut eller i samband med större helger. Lag (2017:1115).


  4 §   Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året, om inte annat följer av 5-7 §§.


  5 §   Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.


  6 §   Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.


  7 §   Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.


 • Anonym (Finlä­ndare)
  Fre 13 sep 2019 10:54
  Anonym (Fråga) skrev 2019-09-12 23:22:10 följande:

  De enda som kan svara på det är de ansvariga för förskolan. Jag sökte lite snabbt och hittar nästan ingen information om det. Nora kommun var på sin hemsida tydliga med att det är ok att ha ett barn på förskola och vara med det äldre barnet i skolan. Observera att det gäller tid enligt inlämnat schema. Se fråga 10 i länken:

  www.nora.se/utbildningbarnomsorg/barnochskolbarnsomsorg/fragorochsvarombarnomsorg.4.355d4c7012d99b50140800064832.html

  Men då detta inte är reglerat i lag eller förordningar är det upp till varje kommun att sätta reglerna. Däremot är det för mig självklart att den flexibiliteten egentligen måste finnas där, men tyvärr är verkligheten mer stelbent än vad den borde vara.


  Fråga 3

  Får man lämna sitt barn om man har läkar/tandläkarbesök och inte jobbar?

  Svar: Man får lämna sitt barn vid akuta läkar/tandläkarbesök och specialistbesök, inte till planerade läkarbesök.

  Märk ?lämna? och ?och inte jobbar?. INGEN jobbar under sitt läkarbesök.

  Min tolkning av detta är att om man går till läkaren på som lediga dag, så får man inte lämna barnet till förskolan under den tiden. Ingenting sägs om hur man ska göra när man tillfälligt avbryter sin arbetsdag för att gå till läkaren.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Fre 13 sep 2019 18:48
  Anonym (Abelbabel) skrev 2019-09-13 12:20:31 följande:

  Lagen reglerar kommunens skyldigheter, alltså miniminivån på kommunal service. Kommuner är fria att erbjuda bättre service än vad lagen kräver men aldrig sämre.

  Många kommuner är generösa och erbjuder mer barnomsorg än vad de har skyldighet att göra enligt lagen. Av den anledningen blir info från en kommun inte allmängiltig för hela Sverige.

  Svaret som du citerar är från Nora kommun och gäller bara där. Det kan vara annorlunda i Gävle eller Göteborg.

  Enligt lagen har man ingen automatisk rätt att lämna sitt barn på förskolan för att kunna besöka läkaren varken akut eller planerat. I Nora kan man tydligen lämna sitt barn för akut läkarbesök men inte planerade. I Stockholm kan man lämna sitt barn 40(?) timmar i veckan oavsett vad man som förälder gör.


  Jodå, jag förstår att detta gäller bara i Nora.

  Min poäng var att det finns en bestämmelse om när man får eller inte får lämna sitt barn TILL förskolan enbart av den orsaken att man ska på ett läkarbesök.

  Det är en helt annan sak att tvingas hämta sitt barn FRÅN förskolan (som redan befinner sig där för att man åkte till jobbet på morgonen) därför att man kommer att lämna sin arbetsplats för en timme. Den situationen säger man ingenting om.
 • Anonym (Finlä­ndare)
  Lör 14 sep 2019 06:36
  Anonym (Abelbabel) skrev 2019-09-13 18:49:49 följande:

  Alltså det måste vara ett enormt mygel i Sverige gällande förskoletider. Tror inte någon hämtar sitt barn på förskolan mitt på dagen för att de ska till tandläkaren. Sedan skälls det på ensamstående föräldrar för att de stannar till och handlar på vägen till förskolan istället för att hämta bums.


  Och hur kan förskolan veta att man har stannat till och handlat?
Svar på tråden Har förskolan rätt?
Logga in
Bli medlem