• Anonym (Abc)

    Ökade huspriser på sikt?

    Bostadspriserna behöver stå stilla bra länge för att harmonisera med lönerna.

Svar på tråden Ökade huspriser på sikt?