Inlägg från: Anonym (X) |Visa alla inlägg
  • Anonym (X)

    Mor och farföräldrar kräver umgängesrätt med barnbarn?

    Anonym (Andravuxna) skrev 2023-01-30 18:27:39 följande:

    Har det inte varit nåt förslag om det att mor och farföräldrar och även andra nära som styvföräldrar och styvsyskon som redan har en relation med barnet ska kunna kräva umgänge vid t ex separation ifalll de varit en stor del av barnets liv. I så fall kanske inte orimligt. Ponera att ena föräldern har missbruks eller psykiska problem och tappar umgängesrätt så kanske mormor och morfar är jätteviktiga. Är väl bra att barnet även har andra vuxna i sitt liv eller? 


    Ponera att mor och farföräldrarna är olämpliga att ha i barnens närvaro, då är det inte bra. Nej, vem som ska ha rätt att träffa ens barn ska man som förälder få avgöra och sedan när barnet blir äldre kan hen bestämma själv. 
Svar på tråden Mor och farföräldrar kräver umgängesrätt med barnbarn?