• Melonw­riting
  Tor 9 mar 14:48
  901 visningar
  13 svar
  13
  901

  Kanske ska hjälpa min kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination

  Jag kanske ska hjälpa min kvinnliga kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination genom flickvännen. De frågade mig om hjälp. Jag har inte bestämt mig ännu. Jag har frågat min kvinna vad hon tycker och hon har sagt att det är okej för henne om jag gör det och att jag får bestämma det själv. Vad tycker ni? Ska jag hjälpa dem?

 • Svar på tråden Kanske ska hjälpa min kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination
 • Tor 9 mar 14:59
  #1
  Melonwriting skrev 2023-03-09 14:48:00 följande:
  Kanske ska hjälpa min kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination

  Jag kanske ska hjälpa min kvinnliga kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination genom flickvännen. De frågade mig om hjälp. Jag har inte bestämt mig ännu. Jag har frågat min kvinna vad hon tycker och hon har sagt att det är okej för henne om jag gör det och att jag får bestämma det själv. Vad tycker ni? Ska jag hjälpa dem?


  Är du beredd på att bli pappa med allt vad det innebär av underhåll, arvsfrågor mm?

   
 • Melonw­riting
  Tor 9 mar 15:04
  #2

  Jag är inte så kunnig inom det juridiska. Men finns det möjlighet att låta dem få hela ansvaret för vårdnaden med mera, så vill jag låta dem få det. Men om det inte går att komma undan krav som kravet på att betala underhåll för barnet så får jag fundera igenom det. Men jag vill hjälpa dem för att de ska få ett barn och jag kräver absolut ingenting i form av umgängesrätt eller så.

 • Tor 9 mar 15:07
  #3
  +2
  Melonwriting skrev 2023-03-09 15:04:31 följande:

  Jag är inte så kunnig inom det juridiska. Men finns det möjlighet att låta dem få hela ansvaret för vårdnaden med mera, så vill jag låta dem få det. Men om det inte går att komma undan krav som kravet på att betala underhåll för barnet så får jag fundera igenom det. Men jag vill hjälpa dem för att de ska få ett barn och jag kräver absolut ingenting i form av umgängesrätt eller så.


  Som privatdonater finns det inget skydd för dig att du blir utpekad som pappan i framtiden med allt det innebär. Det finns heller inget skydd för mamman att du plötsligt skulle ställa krav på umgänge, vårdnand mm.

  Juridisk är det väldigt riskfyllt.
 • Melonw­riting
  Tor 9 mar 15:08
  #4

  Jag förstår, då får jag tänka igenom det ännu en gång.

 • Tor 9 mar 15:10
  #5
  +4
  Melonwriting skrev 2023-03-09 15:08:44 följande:

  Jag förstår, då får jag tänka igenom det ännu en gång.


  Ni kan lova varandra precis vad som helst, skriva papper mm. Det hjälper inte. I framtiden kan du ställ krav på att få vara pappa och mamman kan ställa krva på dig att betala underhåll mm.

  Bättre att du hjälper din kusin ekonomiskt och praktisk att fixa barn i t ex Köpenhamn.
 • Melonw­riting
  Tor 9 mar 15:11
  #6

  Okej, jag förstår.

 • Tor 9 mar 18:46
  #7
  Daisy28 skrev 2023-03-09 15:10:43 följande:
  Ni kan lova varandra precis vad som helst, skriva papper mm. Det hjälper inte. I framtiden kan du ställ krav på att få vara pappa och mamman kan ställa krva på dig att betala underhåll mm.

  Bättre att du hjälper din kusin ekonomiskt och praktisk att fixa barn i t ex Köpenhamn.
  Gäller det även om kvinnorna adopterar barnet? Att adoptera borde ju inte vara några problem om TS skriver på adoptionspapper.
 • Tor 9 mar 19:57
  #8

  Vilken ära att bli tillfrågad att bli donator. Alla känner sig inte bekväma med att använda en spermadonator som de inte känner och då kan det kännas naturligt att fråga en vän eller släkting som man tycker om. På så sätt kan de veta vem donatorn är, barnet kan ha möjlighet att få vetskap om donatorn från en tidig ålder (om ni kommer överens om det) och barnets föräldrar vet hur många andra barn som har samma spermadonator. 


   


  Juridiskt kan ni genom närståendeadoption se till att den i paret som inte fött barnet blir juridisk förälder. Då har barnet ingen arvsrätt efter dig, du är inte underhållsskyldig och barnet har inte rätt till umgänge med dig. Så den juridiska biten går att lösa, det kan ta lite tid men bör numera inte vara så krångligt.


   


  Processen är lite olika beroende på om de är gifta eller sambos, klistrar in svar från rfsl.se:


   


  Fråga: Vi är två kvinnor som planerar att skaffa barn genom heminsemination. Vi har förstått att min flickvän, som inte kommer bära barnet, behöver närståendeadoptera för att räknas som juridisk förälder. Behöver vi vara gifta för att få adoptera? 


  Svar: Nej, men ni behöver vara sambor med varandra. Tidigare har det krävts att man varit gifta med varandra, men från och med den 1 september 2018, är det möjligt att närståendeadoptera även inom en samborelation.


   


  Fråga: Vad gäller för oss, två kvinnor, som fått barn genom heminsemination? Slipper jag närståendeadoptera barnet om vi är gifta?


  Svar: Den 1 januari 2022 infördes en föräldraskapspresumtion som gäller alla gifta par, oavsett kön. Det innebär att att alla gifta par numera behandlas lika, oavsett könsidentitet eller sexuell läggning. Den som är gift med någon som föder barn kommer automatiskt att räknas som barnets andra förälder och bli vårdnadshavare till barnet.


  Tidigare har gifta samkönade par och par där någon har ändrat sitt juridiska kön behövt vända sig till familjerätten i sin kommun. Detta för att antingen skriva under en bekräftelse på föräldraskapet eller dra igång en närståendeadoption. Det har inte fäder i olikkönade äktenskap behövt göra, utan de har räknats som fäder automatiskt.


  Lagen innehåller dock hävanderegler som innebär att ett presumerat föräldraskap kan ogiltigförklaras om barnet kommit till via heminsemination (eller assisterad befruktning på klinik utomlands med en donator som inte kan bli känd för barnet). Det betyder att barn kan förlora sin ena förälder vid till exempel en vårdnadstvist om barnet kommit till på dessa sätt. För att ditt föräldraskap som registrerats automatiskt inte ska kunna hävas länge fram är det alltså viktigt att du häver presumtionen och sedan närståendeadopterar barnet. För att göra detta behöver du vända sig till närmaste tingsrätt.


   


  Som spermadonator skulle jag fråga mig själv hur jag ser på min relation till barnet. Ska donationen vara öppen för varvet från start? Har du barn själv? Hur ska ni förklara det för de barn du har eller de barn du ev vill ha i framtiden? 


   


  Hoppas du kommer fram till vad som känns rätt för dig, och fråga de blivande föräldrarna hur de tänkt så du vet hur deras tankar går inför att du tar ett beslut.


   


  Hälsningar en mamma till två barn som tillkommit genom assisterad befruktning med spermadonation och är evigt tacksam mot de donatorer som gjort vår dröm om barn möjlig.

 • Tor 9 mar 20:18
  #9

  Är din fru på det klara med att hennes barn ska dela arvet med detta barn?
  Att du kan bli underhållsskyldig i två decennier? 

 • Tor 9 mar 21:42
  #10

  Det är förmodligen TS ordval "flickvän" som fått många i tråden att diskutera underhåll. Men jag får intrycket att paret vill få barn tillsammans. Jag skulle ändå känna mig tryggare att donera till en kvinnas fru än till en kvinnas flickvän, bland annat för att nuvarande lagstiftning automatiskt gör gifta makar oavsett kön föräldrar till barn födda inom äktenskapet. Jag skulle också vara skeptisk till att donera till någon i min bekantskapskrets om det innebar att jag ofta skulle träffa barnet på släktmiddagar och i andra sociala sammanhang. Då skulle jag se en risk att en råkar fästa sig vid barnet, vilket ju skulle komplicera saker

 • Sön 12 mar 06:38
  #11
  erikaABC skrev 2023-03-09 20:18:29 följande:

  Är din fru på det klara med att hennes barn ska dela arvet med detta barn?
  Att du kan bli underhållsskyldig i två decennier? 


  När närståendeadoption är klar kan en donator inte bli underhållsskyldig. Det är istället den som adopterat barnet. Det är även den som barnet ärver, inte donatorn. Men, visst finns en skör tid fram tills dess att adoptionen gått igenom.

 • Sön 12 mar 06:50
  #12
  SvenOlsson skrev 2023-03-09 21:42:10 följande:

  Det är förmodligen TS ordval "flickvän" som fått många i tråden att diskutera underhåll. Men jag får intrycket att paret vill få barn tillsammans. Jag skulle ändå känna mig tryggare att donera till en kvinnas fru än till en kvinnas flickvän, bland annat för att nuvarande lagstiftning automatiskt gör gifta makar oavsett kön föräldrar till barn födda inom äktenskapet. Jag skulle också vara skeptisk till att donera till någon i min bekantskapskrets om det innebar att jag ofta skulle träffa barnet på släktmiddagar och i andra sociala sammanhang. Då skulle jag se en risk att en råkar fästa sig vid barnet, vilket ju skulle komplicera saker


  Ser du till informationen i mitt inlägg ovan ( eller läser om du läser på mfof.se) kan du se att presumtionen inte gäller om barnet tillkommer genom heminsemination såsom regelverket ser ut nu!
  För livslångtrygghet för både barn, den förälder som inte bär och donatorn behöver en närståendeadoption göras! https://www.mfof.se/automatiskt

  Hoppas du TS inte skräms bort av varningarna från folk. Det går att lösa och är inte så krångligt som det kan verka, ifall du vill donera. 

  Information från mfof.se som är myndigheten som har information om detta, kring vad som gäller om ett par är gifta och de inte har blivit det genom en anonym men öppen donator på klinik:


  Om föräldrarna låter föräldraskapet vara registrerat i enlighet med presumtionen trots att kriterierna för föräldraskap saknas, t.ex. om barnet har tillkommit genom heminsemination eller genom en assisterad befruktning utomlands med anonym donator eller att den assisterade befruktningen inte utförts vid en behörig inrättning eller utan samtycke från den andra föräldern kan föräldraskapet senare komma att hävas.


  En felaktig föräldraskapspresumtion kan framkomma i ett senare skede av barnets och föräldrarnas liv och föräldraskapet kan då komma att hävas. Det finns inte någon begränsning i tid för möjligheten att häva en felaktig föräldraskapspresumtion.

 • Sön 12 mar 18:19
  #13
  Kronärtskocka skrev 2023-03-12 06:38:38 följande:

  När närståendeadoption är klar kan en donator inte bli underhållsskyldig. Det är istället den som adopterat barnet. Det är även den som barnet ärver, inte donatorn. Men, visst finns en skör tid fram tills dess att adoptionen gått igenom.


  Ja och det är precis den tidsperioden jag är ute efter,
  Det kommer finnas en tidsperiod där ts riskerar att bli satt i skiten
Svar på tråden Kanske ska hjälpa min kusin och hennes flickvän att få barn genom insemination
Logga in
Bli medlem