• Tom Araya

  Könstillhörighet - biologi eller känsla?

  Tillhör man det kön man har fötts med eller är man något annat om man känner det?

  Blir en man kvinna eller blir en kvinna man efter hormonbehandling och kirurgiska ingrepp, eller försöker vi bara trolla bort de medfödda biologiska förutsättningarna med halvdana resultat?

  Skapar man problem i samhället genom att bejaka och bekräfta känslan före det biologiska?

  Hur ska man hantera transsexualitet och könsbyten, exempelvis i offentliga omklädningsrum, toaletter, dusch, bastu e.t.c. och inom exempelvis idrott eller annan verksamhet där kvinnor och män har olika fysiska förutsättningar?

  Ska man tillåta barn att genomgå könsbyte?

  Uttryck din åsikt, argumentera, diskutera och debattera.

  Jag länkar till en artikel i ämnet, som förmedlar en uppfattning jag inte nödvändigtvis delar, men jag kan inte undvika att tycka det ändå ligger något i argumenten...

  Anastasia Eman: Att motsätta sig transrörelsen är det enda rätta (nyhetsbyran.org)

 • Svar på tråden Könstillhörighet - biologi eller känsla?
 • Tom Araya
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 03:07:25 följande:
  Könet du blir född i, anser jag.
  ...och metod för att enkelt avgöra det?
 • Tom Araya
  Anonym (Liu) skrev 2024-04-21 04:46:41 följande:
  Fungerar inte på elitnivå då det skulle ge kvinnor som gör om sig till män enorma fördelar. I princip tvinga många kvinnor att byta kön om de vill ha chansen till medaljer.
  Född som kvinna har du inga fördelar av att tävla i fysisk idrott som juridisk man. Det är bara åt det motsatta hållet man kan skaffa sig fördelar.
 • Anonym (Sevärdheter)
  Tom Araya skrev 2024-04-21 13:32:33 följande:
  ...och metod för att enkelt avgöra det?
  Vet inte om jag gör mig förstådd. Jag anser att man och kvinnoidrotter ska utövas enligt könet denne är född i. 
 • Anonym (Sevärdheter)
  Tom Araya skrev 2024-04-21 13:28:33 följande:
  Du saknar förståelse för skälen till att det finns restriktioner och regleringar av vissa saker i samhället, som skyddade titlar, att köpa och sälja alkohol, vapen, läkemedel e.t.c, att framföra fordon på allmän väg, mm. 
  Det är jättemånga människor som skulle ha nytta av och bli lyckliga av om allt sådant var mindre restriktivt. Ur det perspektivet ser jag inte behovet av att just juridiskt könsbyte måste göras lättare.
  Anledningen till lagstiftning handlar om att säkerställa samhällets rätt till frihet, trygghet och hälsa. Byta kön är väl ingenting någon gör lättvindigt. Vad menar du med "göra det lättare"?

  Du kan ju fundera hur ett samhälle skulle se ut om det var förbjudet att vara något annat än ditt biologiska kön. (eller kanske leka med tanken att homosexualitet var förbjudet) Tror du att människors vilja till det försvinner bara pga lagstiftning? Konsekvenser blir då att människor blir olyckliga, och följdkonsekvenserna kan bli "onödig brottslighet" 

  Dina exempel innebär negativa konsekvenser för andra, alkoholtillverkning kan innebära dödsfall (om du nu inte uppfyller kriterierna för tillstånd) fordon på vägar kan innebära förstörelse av vägen, vapen regleras för att fri vapenförsäljning skulle öka dödsfall, läkemedel likaså.

  Jag kan inte se ett rimligt skäl till att förbjuda människor från att göra ett könsbyte. 
 • Tom Araya
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 14:05:43 följande:
  Vet inte om jag gör mig förstådd. Jag anser att man och kvinnoidrotter ska utövas enligt könet denne är född i. 
  ..och min fråga är då hur man på ett enkelt sätt avgör det, när man kan ha en annan juridisk könstillhörighet?
 • Anonym (Sevärdheter)
  Tom Araya skrev 2024-04-21 14:27:15 följande:
  ..och min fråga är då hur man på ett enkelt sätt avgör det, när man kan ha en annan juridisk könstillhörighet?
  Vad menar du? Det finns väl någon historik? Pratar du om administration nu?
 • Tom Araya
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 14:25:26 följande:
  Anledningen till lagstiftning handlar om att säkerställa samhällets rätt till frihet, trygghet och hälsa. Byta kön är väl ingenting någon gör lättvindigt. Vad menar du med "göra det lättare"?
  Vad är då syftet med en lag som gör det lättare att byta juridisk könstillhörighet?
  Vilket är behovet som den nya lagen tillgodoser, till skillnad mot tidigare?
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 14:25:26 följande:
  Dina exempel innebär negativa konsekvenser för andra, alkoholtillverkning kan innebära dödsfall (om du nu inte uppfyller kriterierna för tillstånd) fordon på vägar kan innebära förstörelse av vägen, vapen regleras för att fri vapenförsäljning skulle öka dödsfall, läkemedel likaså.

  Jag kan inte se ett rimligt skäl till att förbjuda människor från att göra ett könsbyte. 
  Andra människor påverkas också av att folk byter juridisk könstillhörighet.

  Vi förväntar oss att flickor/kvinnor
  -har kvinnors fysik och anatomi
  -har kvinnors fertilitetsfunktion
  -idrottar, duschar och byter om med andra kvinnor, inte med män.

  Och vi förväntar oss att pojkar/män 
  -har mäns fysik och anatomi
  -har mäns fertilitetsfunktion
  -idrottar, duschar och byter om med andra män, inte med kvinnor (vid könsseparerade träningsformer och sporter samt vanliga offentliga könsseparerade anläggningar).

  Det finns många fler sammanhang där vi särskiljer könen åt och försöker att undvika det obekväma med att ofrivilligt befinna sig i intima situationer med någon av motsatt kön, där den intima faktorn är av nödvändighet, exempelvis vid medicinska undersökningar.
 • Tom Araya
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 14:33:42 följande:
  Vad menar du? Det finns väl någon historik? Pratar du om administration nu?
  Ja, något som enkelt kan avgöras om exempelvis din 17-åriga son eller dotter idrottar i skolan eller ska börja spela fotboll i en klubb, som knappast har möjlighet till en medicinsk utredning... vart hör ditt barn hemma, bland pojkarna eller flickorna, om denne på papperet är av annat kön än vad kroppen visar?
 • Anonym (Sevärdheter)
  Tom Araya skrev 2024-04-21 14:50:19 följande:
  Ja, något som enkelt kan avgöras om exempelvis din 17-åriga son eller dotter idrottar i skolan eller ska börja spela fotboll i en klubb, som knappast har möjlighet till en medicinsk utredning... vart hör ditt barn hemma, bland pojkarna eller flickorna, om denne på papperet är av annat kön än vad kroppen visar?

  Det här är väl ändå administrativa saker som torde vara enkla att lösa.

 • Anonym (Sevärdheter)
  Tom Araya skrev 2024-04-21 14:44:28 följande:
  Vad är då syftet med en lag som gör det lättare att byta juridisk könstillhörighet?
  Vilket är behovet som den nya lagen tillgodoser, till skillnad mot tidigare?
  Anonym (Sevärdheter) skrev 2024-04-21 14:25:26 följande:
  Dina exempel innebär negativa konsekvenser för andra, alkoholtillverkning kan innebära dödsfall (om du nu inte uppfyller kriterierna för tillstånd) fordon på vägar kan innebära förstörelse av vägen, vapen regleras för att fri vapenförsäljning skulle öka dödsfall, läkemedel likaså.

  Jag kan inte se ett rimligt skäl till att förbjuda människor från att göra ett könsbyte. 
  Andra människor påverkas också av att folk byter juridisk könstillhörighet.

  Vi förväntar oss att flickor/kvinnor
  -har kvinnors fysik och anatomi
  -har kvinnors fertilitetsfunktion
  -idrottar, duschar och byter om med andra kvinnor, inte med män.

  Och vi förväntar oss att pojkar/män 
  -har mäns fysik och anatomi
  -har mäns fertilitetsfunktion
  -idrottar, duschar och byter om med andra män, inte med kvinnor (vid könsseparerade träningsformer och sporter samt vanliga offentliga könsseparerade anläggningar).

  Det finns många fler sammanhang där vi särskiljer könen åt och försöker att undvika det obekväma med att ofrivilligt befinna sig i intima situationer med någon av motsatt kön, där den intima faktorn är av nödvändighet, exempelvis vid medicinska undersökningar.
  Syftet att byta juridisk könstillhörighet är väl att denne vill bli betraktad som kvinna eller man. Det är inte samma sak som att göra en könskorrigerande operation. Du kanske förväxlar dessa med varandra?

  Du pratar om duschning , har tidigare skrivit mina åsikter om det. Vet inte vad fertilitetsfunktion har att göra med saken, inte alla biologiska kön är fertila heller.

  Är obekvämhet ditt argument för att förhindra människor att byta kön?
Svar på tråden Könstillhörighet - biologi eller känsla?