Publicerad 14 August 2019

Fotograf:

Barn reagerar på föräldrars ständiga jobbande – oroväckande siffror

Att regelbundet kolla mobilen utanför jobbtid gör oss inte bara till mer stressade personer, det går även ut över våra familjer och privatliv. En ny undersökning utförd av Unionen visar att fyra av tio tjänstemän i privat sektor säger att det åtminstone hänt någon gång att deras barn har bett dem att lägga undan jobbmobilen.
Fler än fyra av tio tjänstemän i privat sektor är alltså tillgängliga för arbete utanför ordinarie arbetstid varje dag och nästan lika många har den senaste månaden behövt jobba under helgen eller på semestern. 

Nu har familjer och barn börjat säga ifrån. Var femte tjänsteman i privat sektor säger att deras partner, barn eller annan närstående regelbundet ber dem lägga undan jobbmobilen. Ännu fler säger att det har hänt vid enstaka tillfällen.

– Tänk att du åker pulka med barnen och en kollega ringer för att be dig vidarebefordra ett mail. Det går snabbt att lösa, men vad händer med din återhämtning och din stund med dina barn?, säger Martin Linder förbundsordförande för fackförbundet Unionen.

5 tips till dig som har svårt att lägga undan telefonen

1. Kom ihåg vem som bär huvudansvaret.               

Påminn din arbetsgivare om att hen är ansvarig för din arbetsmiljö och ta upp med hen om du känner att det blir för mycket jobb. 

2. Sätt upp regler för dig själv hemma.         

Sätt upp regler hemma tillsammans med din partner om att du ska lägga ifrån dig telefonen under vissa timmar etc. 

3.  Bidra till en mail- och mobilpolicy.

Du har rätt till en ostörd fritid. Föreslå att ni tar fram en policy på arbetsplatsen som tydliggör när ni förväntas vara tillgängliga på mail och telefon.

4. Schemalägg tid för återhämtning.

Blocka tid i kalendern för återhämtning. Annars är det lätt att det inte blir av.

5. Prata med andra.

Det är viktigt att du vågar prata om stress med dina kollegor eller ditt arbetsmiljöombud. Stress är en organisatorisk fråga och ska inte bara tacklas som ett individproblem.

Är du för stressad över ditt jobb utan att veta om det? Svara på karriärcoachen Amandas fyra frågor i videon nedanför och ta reda på svaret.

Textstorlek 1 2 3
Svara i tråden: Barn reagerar på föräldrars ständiga jobbande – oroväckande siffror
Logga in
Bli medlem
Visa kommentarer...

Innehåll

Innehåll