Gärna diplomat.

Ålder

49 år

Civilstatus

Innehåll