Gärna diplomat.

Ålder

51 år

Civilstatus

Innehåll