Gärna diplomat.

Ålder

50 år

Civilstatus

Innehåll