För tillfället får presentationen vika för svar på omröstningstråd om någon skulle leta facit här :-)

Sambor ärver varandra bara efter testamente.
Hur länge man levt ihop eller om man har gemensamma eller särkulsbarn påverkar inte.
Vid "sambodelning" kan ena parten kräva att man delar på bostad och bohag som inköpts för gemensamt bruk. Inget annat och det spelar ingen roll vem som betalat.  Detta omfattar inget man hade med sig när man flyttade ihop och inget utanför hemmets väggar (alltså inte bil, bankmedel etc). Den egna lotten behöver alltså inte alls handla om 50%. 
Det finns en garantiregel som säger att kvarlevande sambo har rätt att behålla bohag (ingen annan egendom) för två basbelopp (för gifta är det fyra basbelopp). I år motsvarar detta 84 800 kr. I den summan ingår den egna egendomen. Detta handlar dock inte om arvsrätt.
Den här medlemmen har inte fyllt i sin profil.

Innehåll