0 Följare 0 Följer

Fråga logopeden

Övrigt

Linnea Varger är leg. logoped och arbetar med barn, ungdomar och vuxna som är sena i språket, har svårt med uttal, har svårt med sociala koder eller har dyslexi.
Hon arbetar på Odenplans logopedmottagning i Läkarhuset Odenplan i centrala Stockholm och är även mamma till en liten 1,5-åring.
 
Specialintressen: Neuropsykiatri, första årets kommunikation, språk och språkinlärning, läsinlärning och dyslexi.

Ställ din fråga till Linnea i vårt expertforum.
Den här medlemmen har inte fyllt i sin profil.

Innehåll