Sambo med utfluget barn.

Ålder

45 år

Civilstatus

Innehåll