Tiotusentals förskollärare saknas: "Pinsamt för Sverige"

Av fjolårets drygt 100 000 heltidstjänster var cirka 40 000 bemannade av behöriga, visar ny statistik från Skolverket.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand riktar skarp kritik mot bristen av förskollärare.
Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand riktar skarp kritik mot bristen av förskollärare.

Bristen på förskollärare är stor i Sverige – så pass stor att Lärarförbundet varnar för att det ger konsekvenser för barnets tidiga och fortsatta lärande.

Hur många förskollärare fattas? För att Sverige ska nå målet att minst 70 procent ska ha förskoleexamen saknas det mer än 30 000 förskollärare enligt Lärarförbundet. Och av fjolårets drygt 100 000 heltidstjänster var cirka 40 000 bemannade av behöriga, visar ny statistik från Skolverket.

Varken kommunala eller fristående förskolor klarar målet

"Det är pinsamt för Sverige att den personalgrupp som ökar mest är de som helt saknar utbildning för att arbeta med barn. Bristen på utbildade förskollärare får stora konsekvenser för barns tidiga och fortsatta lärande", säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i ett pressmeddelande.

Varken kommunala eller fristående förskolor klarar målnivån på 70 procents behörighet, enligt Lärarförbundets rapport där det också konstateras att nästan alla kommuner ligger klart under målet och att de regionala skillnaderna är stora.