Inlägg från: Anouschka |Visa alla inlägg
  • Anouschka

    Jag tror jag känner min pappas närvaro.

    Jag kände min mammas närvaro tidigare. Hon gick bort för sju ar sedan, jag har tyvätt inte känt hennes närvaro pa länge nu. Natten innan hon begravdes var hon med mig hela tiden - hon lag och kramade mig och strök mig över haret. Efter begravningen har jag tyvärr inte känt av henne sa starkt. Jag trodde inte pa andar och liknande innan detta hände mig.

Svar på tråden Jag tror jag känner min pappas närvaro.