• xaxa

    Jag tror jag känner min pappas närvaro.

    Min pappa gick bort för ett par månader sedan, ganska så omgående kände jag en mkt stark närvaro främst när jag gick för att sova eller vaknade upp på morgonen...jag kunde inte se eller höra något bara en stark känsla utav någon närvaro...en känsla på min kind samt huvud, men även på min rygg vid vissa tillfällen. Det är som ett lätt tryck samt små brus/kittlingar, inget skrämmande alls, bara märkligt. Det är väldigt svårt att förklara men jag kan inte förneka att det är någon form utav stark närvaro. Ibland kan det var frustrerande för man vill ju veta...men jag har nog kommit till insikt att det är aldrig någon som kan förklara för mig vad jag upplever...men hade önskat att veta om någon upplevt liknande kanske

    Jag hoppas innerligt att min far har det bra och att han kommit över på andra sidan och att det finns en mening med att jag inte får veta vad detta är som jag känner. x

Svar på tråden Jag tror jag känner min pappas närvaro.