Inlägg från: Tom Araya |Visa alla inlägg
 • Tom Araya
  Sensitiveguy skrev 2015-04-01 20:31:03 följande:
  Vad är en "vänsterinspirerad invandringspolitik"? Vänster- och högerskalan avser fördelning och ägande i samhället, liberal invandringspolitik kan både en moderat och en socialdemokrat förespråka, precis som desamma kan vara motståndare till invandring.
  Traditionellt sett har högern varit lite mer återhållsam med invandring eftersom det setts som en kostnad, något högern velat hålla nere för att kunna sänka skatterna.
  Nya Moderaterna har dock lyckats övertyga sig själva om att invandring är en lönsam affär.
 • Tom Araya
  Sensitiveguy skrev 2015-04-01 20:54:44 följande:
  Förvisso, jag bara menade på att det var förenklat att dela in synen på invandring i höger och vänster, för och emot. Men sverigedemokrater brottas ju ofta med ett svartvitt tänkande, dock.
  Mmm...inte bara de dock...svårt att uttrycka motstånd mot driven invandrarpolitik idag utan att bli utmålad som Sverigedemokrat, främlingsfientlig eller rentav rasist.
 • Tom Araya
  Sensitiveguy skrev 2015-04-01 22:19:11 följande:
  Om man lyssnar på de mest högljudda invandringsförespråkarna, ja. Men att tro att alla är sådana är också det en förenkling.
  Peka på en grupp och säg att alla "de" är "sådana", ja det är en förenkling och vad som ständigt görs åt alla håll i sådana här diskussioner, du är inget undantag och antagligen inte jag heller.
 • Tom Araya

  Förutom att det är illa ställt med vårt militära försvar så vill man nu spara även på den civila krisberedskapen...

  www.pt.se/nyheter/arjeplog/bantning-av-jourstyrkorna-8823162.aspx

  www.allehanda.se/angermanland/kramfors/msb-snabbutreder-en-nedlaggning

  www.svt.se/nyheter/regionalt/skane/raddningsskola-kan-laggas-ner

  www.solleron.se/2015/03/nedlaggningshotad-msb-raddningsskola-oroar-dalarnas-kommunalrad-och-raddningschefer-bl-moras-brandchef-johan-szymanski/

  wisemanswisdoms.blogspot.se/2014/08/frivilliga-en-styrka-dar-staten.html

  www.svd.se/nyheter/inrikes/lakare-varnar-for-neddragningar_4246369.svd

 • Tom Araya
  Solidaritet skrev 2015-04-16 13:46:13 följande:

  Här går att läsa om Socialdemokratisk försvarspolitik:
  www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Framtidens-forsvarspolitik/


  Framtidens försvarspolitik

  På Folk och Försvars rikskonferens i Sälen presenterade Peter Hultqvist, försvarspolitisk talesperson för Socialdemokraterna, tio förhållningssätt inför utformningen av framtidens försvarspolitik.


  Sverige ska vara militärt alliansfritt. Sverige ska ha en egen trovärdig försvarsförmåga. Försvarsberedningen ska ta ställning till kapaciteten för det nationella försvaret. Vi anser att den ambitionsnivå som regeringen givit uttryck för är för låg.
  Ökat nordiskt samarbete. Det försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet i Norden måste få en högre prioritet. Vi står bakom den nordiska solidaritetsförklaringen. De Nordiska länderna kan tillsammans bidra till en högre nivå av säkerhet och stabilitet. Ett fördjupat samarbete syftande till ett större gemensamt ansvarstagande inom ramen för Nordefco när det gäller övningar, operationer, utbildning, militär förmåga etc. är viktiga framtidsuppgifter. Ett långsiktigt och fungerande försvarsindustriellt samarbete bör inledas.
  Nej till EU-försvar - utveckla den fredsbevarande förmågan. Vi tar avstånd från ett gemensamt territorialförsvar inom EU. Vi säger nej till utvecklingen av ett EU-försvar, vi värnar den militära alliansfriheten och EUs solidaritetsklausul. Vi vill istället se EU utveckla sin "mjuka makt" och sin militära förmåga att ställa upp i FN-operationer.
  Bevaka den säkerhetspolitiska utvecklingen i närområdet.Rysslands militära förmåga kommer att förstärkas kraftigt fram till 2030. Utvecklingen måste studeras noggrant i försvarsberedningens säkerhetspolitiska analys. Det som sker är en realitet som vårt land måste förhålla sig till.
  Stärkt fokus på Gotland. Gotlands har en unik geografisk position centralt i Östersjön och omges av en omfattande kommersiell trafik med gas- och olja samt en gasledning. En tydligare svensk marin närvaro är att förorda. Luftförsvaret i anslutning till Gotland bör stärkas.
  Minska soldatavhopp inom försvaret. Angrip den höga andelen soldatavhopp i försvaret genom att skyndsamt fullfölja uppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna när det gäller översyn av löner, premier, bättre sociala villkor och villkor för vidareutbildning etc. Anslå ökade ekonomiska medel till förbandens övningsverksamhet.
  Stärk den folkliga förankringen. Inled arbete med att öka allmänhetens kunskaper och kompetens om hur man agerar i samband med kriser och konflikter. Med nuvarande utveckling riskerar den kompetens som idag finns att successivt försvagas.
  Värna svensk materielkompetens. Riksdagen bör fatta ett beslut om att bl a stridsflyget och ubåtssystemen är att betrakta som nationella säkerhetsintressen. Ett sådant beslut skulle vara en tydlig signal till omvärlden att vi värnar svensk kompetens och teknik som är särskilt kopplad till svensk militär strategi och våra unika förhållande.
  Ta den svåra situationen angående försvarsmateriel på allvar.Inled ett brett arbete som förankras i Sveriges riksdag om hur vi ska bearbeta problemet med det ofinansierade s k materielberget omfattande 30 miljarder kronor under 10 år. Hur denna fråga hanteras är inte enbart en angelägenhet för regeringen, utan kräver en bredare parlamentarisk öppenhet.
  Gör upp om en hållbar JAS-finansiering. Regeringen måste släppa sin omöjliga ståndpunkt om JAS finansiering. Det är dags att inse att det ofinansierade gapet på cirka 5.5 miljarder kronor under tio år är orimligt. Socialdemokraterna är beredda till en uppgörelse i frågan.
  Ser väl hyfsat ut på papper men i realiteten tar sossarna inget ansvar för att uppnå en endaste av dessa punkter.
 • Tom Araya
  Solidaritet skrev 2015-04-16 14:01:06 följande:
  De har precis blivit av med alliansbudgeten. 
  Naturligtvis kommer S att ta ansvar för sin politik. 
  IO14 är på tok för svag för att kunna stå alliansfri och sossarna vill inte ens finansiera IO14. Därmed faller alla andra punkter också.
 • Tom Araya
  Solidaritet skrev 2015-04-16 14:12:52 följande:
  Du får berätta det för de experter som ligger bakom strategierna. Kanske de anställer dig som den nye chefsexperten. 
  IO14 är ett resultat av en politik där man inte vill lägga några pengar på försvar.
  Utan pengar kan ingen expert göra något bättre av det.
  Detta är inget nytt som insatta inte vet om.

Svar på tråden Har du förtroende för regeringen?