• Lizzard33

  Förstadagsintyg

  Min arbetsgivare gav mig i början på oktober en muntlig begäran om förstadagsintyg. När jag den 5/11 blev sjuk så kollade jag upp hur det funkar. Enligt vad jag läser mig till då så måste det vara skriftligt för att gälla. När jag påtalar detta så blir hen irriterad. Hen skickar idag 12/11 en skriftlig begäran på min mail. Den gäller from 6/10. Får arbetsgivaren göra så?

 • Svar på tråden Förstadagsintyg
 • Fins Mamma

  varför inte bara ge hen ett intyg?  men som svar på din fråga så verkar det vara olika beriende på var du arbetar. 


  ?
 • Poolskötaren

  Det beror lite på hur ditt kollektivavtal ser ut. Om ditt arbete har ett.

  För att begära förstadagsintyg bör det finnas misstanke om fusk alternativt att du har haft upprepad korttidsfrånvaro.

  Sedan 2008 är det dock friare för arbetsgivaren att begära intyg.

  Du som arbetstagare kan vägra att skriva på men är då heller inte berättigad till sjuklön.

  När man måste ha intyg måste du också få tag i en läkare som kan skriva ut intyget. Detta kostar pengar för dig och bör bekostas av arbetsgivaren men det är inte självklart. Dock om arbetsgivaren hänvisar dig till en särskild läkare brukar de också stå för kostnaden.

  En begäran om förstadagsintyg (ska vara skriftligt) är giltigt ett (1) år.

  Vad är anledningen till att din arbetsgivare kräver det av dig?

 • Lizzard33

  Jag har haft flera korttidsfrånvaroperioder. Frågeställningen är egentligen om det gäller vid muntlig erinran och om hon får skicka ett intyg för godkännande som har ett datum som är fem veckor innan.

 • Kjell2
  Lizzard33 skrev 2018-11-13 09:05:19 följande:

  Jag har haft flera korttidsfrånvaroperioder. Frågeställningen är egentligen om det gäller vid muntlig erinran och om hon får skicka ett intyg för godkännande som har ett datum som är fem veckor innan.


  Ta det med facket.
Svar på tråden Förstadagsintyg