Inlägg från: Larre75 |Visa alla inlägg
  • Larre75

    Trotsig 8 årig

    När vår näst äldsta dotter var i den åldern så var hon också sådan. Det åtgärden vi tog vid var att besöka BUP där vi gjorde en utredning om diagnos. Hon fick där snabbt diagnosen Aspergers syndrom. Kanske något att luska över? 

Svar på tråden Trotsig 8 årig