• Wed 8 Mar 2023 20:43
  2995 visningar
  11 svar
  11
  2995

  Kontakta elevhälsan som förälder

  Skolsköterskan har 100% tystnadsplikt men inte kuratorn. Kuratorn har en viss sekretess men skolsköterskan säger inte ett ord utan ditt medgivande. Så länge det inte handla om oro för barnet, att barnet far illa tex pga något i hemmet, då har alla som arbetar med barn skyldighet att anmäla, men då uppfattar jag inte att det är för er.

  Självklart kan du prata med både kurator och skolsköterskan. Men vilket är syftet om du inte vill att de ska ta det vidare och hjälpa ditt barn? 


  I första hand tycker jag du ska ta kontakt med klassläraren som är den som träffar ditt barn varje dag, och också den som kan förändra situationen . Kuratorn är bra om ditt barn vill prata, men fortfarande behöver någon ta prata med de barn som är dumma mot ditt.

  Du kan även ta hjälp av de båda och berätta så kan de hjälpa dig vidare i kontakten med klassläraren.

 • Wed 8 Mar 2023 21:46
  #4
  pyssel skrev 2023-03-08 21:29:57 följande:

  En inte helt enkel fråga då två lagar ställs mot varandra. Här reds begreppen ut utan att svaret är ja eller nej (gäller alltså huruvida rektor ska eller får informeras av skolsköterskan) 

  www.elevhalsan.se/expertsvar/har-skolskoterskor-anmalningsplikt-till-rektor-vid/


  Slutklämmen är att en skolsköterska som bryter sekretessen kan anmälas och saken bli rättsligt prövad. Ingen med legitimation skulle riskera det. Nånstans vill ju föräldern få hjälp eftersom den valt att prata med skolsköterskan och det skulle till sist ordna sig.
 • Wed 8 Mar 2023 22:51
  #8
  pyssel skrev 2023-03-08 22:34:10 följande:
  Varför skriver du det till mig? 

  Om du ska vara ärlig och ta med hela "slutklämmen" innehöll den även att skolsköterskan kan finna det nödvändigt att orosanmäla pga en ovillig vh och då har skolsköterskan inte olovligen brutit sekretessen, utan istället följt lagen om anmälningsskyldighet till socialtjänsten. 
  Varför jag skriver till dig? Det var väl du som länkade? Olika lager står mot varandra här. Stor skillnad mellan att orosanmäla och att informera rektor eller elevhälsoteamet. Vårdnadshavarens röst väger väldigt tungt om denne inte vill att information går vidare. Om en skolsköterska skulle välja att bryta sekretessen så skulle det isåfall ligga en oro bakom, så skulle leda till just en orosanmälan som både skolsköterskan och rektorn isåfall kan skriva. Men som jag förstår det har inget rättsligt fall prövas, och det jag menar är att TS kan känna sig trygg med att prata med skolsköterskan.
 • Wed 8 Mar 2023 22:55
  #9
  Tootikki skrev 2023-03-08 21:51:14 följande:

  Tack för svar 🌸
  Nej inte helt lätt förstås. Min dotter vill Inte prata med någon annan än mig och jag behöver få skola att hitta lösningar på hur hon ska må bättre där.


  Berätta att du blir orolig och vill prata med någon för att bolla tankar. Börja med kuratorn eller skolsköterskan, hör hur de kan hjälpa till. Klassläraren behöver få veta vad som pågår. Är det vuxna på skolan som kränkt din dotter behöver du ta det direkt till rektorn.
 • Thu 9 Mar 2023 21:04
  #11
  pyssel skrev 2023-03-09 07:58:04 följande:
  Ja, det är väl inget fel på länken. Jag återgav kort om vad länken handlar - en inte helt enkel fråga med ja/nej - för att det inte prövats rättsligt vilket lagrum som trumfar vilket, men det görs i artikeln en mkt trolig bedömning om utfall. Vilket man kan läsa sig till. Men givetvis känner sig en vh inte mer trygg med att en orosanmälan görs istället för att en kränkningsanmälan görs till huvudmannen. Och det var ju det som var frågan, om det till 100% stannar hos skolsköterskan. Det kommer det inte att göra någon längre tid om det visar sig att barnets situation är allvarlig. 

  Nej, rektor kan givetvis inte skriva skolsköterskans orosanmälan för då skulle rektor automatiskt bli informerad om det vh sagt nej till förstår du väl. Elevhälsans medicinska del är en egen verksamhetsgren och skolsköterska och skolläkare skriver sina egna orosanmälningar när det är de själva som har den primära oron. Skolsköterska kan däremot skriva den tillsammans med t.ex en lärare eller rektor om det är någon av dessa som kommit till skölsköterskan, men skolsköterskan kan inte vara den som går till rektorn.

  (För tydlighetens skull vill jag tillägga att jag inte tror att TS inte skulle göra det bästa för sitt barn, utan att TS vill ha möjlighet att först informera och rådgöra under sekretess, utan att barn och vh överrumplas eller inte får inflytande över lösningarna) 

  Tack, vi menar egentligen samma sak. 


   

Svar på tråden Kontakta elevhälsan som förälder