• Wed 8 Mar 2023 21:29
  2994 visningar
  11 svar
  11
  2994

  Kontakta elevhälsan som förälder

  En inte helt enkel fråga då två lagar ställs mot varandra. Här reds begreppen ut utan att svaret är ja eller nej (gäller alltså huruvida rektor ska eller får informeras av skolsköterskan) 

  www.elevhalsan.se/expertsvar/har-skolskoterskor-anmalningsplikt-till-rektor-vid/

 • Wed 8 Mar 2023 22:34
  #6
  Fliselisan skrev 2023-03-08 21:46:37 följande:
  Slutklämmen är att en skolsköterska som bryter sekretessen kan anmälas och saken bli rättsligt prövad. Ingen med legitimation skulle riskera det. Nånstans vill ju föräldern få hjälp eftersom den valt att prata med skolsköterskan och det skulle till sist ordna sig.
  Varför skriver du det till mig? 

  Om du ska vara ärlig och ta med hela "slutklämmen" innehöll den även att skolsköterskan kan finna det nödvändigt att orosanmäla pga en ovillig vh och då har skolsköterskan inte olovligen brutit sekretessen, utan istället följt lagen om anmälningsskyldighet till socialtjänsten. 
 • Wed 8 Mar 2023 22:38
  #7
  Tootikki skrev 2023-03-08 21:51:14 följande:

  Tack för svar 🌸
  Nej inte helt lätt förstås. Min dotter vill Inte prata med någon annan än mig och jag behöver få skola att hitta lösningar på hur hon ska må bättre där.


  Är det barn eller vuxna som kränker din dotter? Vilken typ av kränkningar? Förfärligt för din dotter oavsett och förfärligt att få till sig som förälder Hjärta
  När ens barn börjar prata med en är det nästan alltid med en skräck att någon ska "ta i det", så din dotters reaktion är väldigt vanlig. 
 • Thu 9 Mar 2023 07:58
  #10
  Fliselisan skrev 2023-03-08 22:51:57 följande:
  Varför jag skriver till dig? Det var väl du som länkade? Olika lager står mot varandra här. Stor skillnad mellan att orosanmäla och att informera rektor eller elevhälsoteamet. Vårdnadshavarens röst väger väldigt tungt om denne inte vill att information går vidare. Om en skolsköterska skulle välja att bryta sekretessen så skulle det isåfall ligga en oro bakom, så skulle leda till just en orosanmälan som både skolsköterskan och rektorn isåfall kan skriva. Men som jag förstår det har inget rättsligt fall prövas, och det jag menar är att TS kan känna sig trygg med att prata med skolsköterskan.
  Ja, det är väl inget fel på länken. Jag återgav kort om vad länken handlar - en inte helt enkel fråga med ja/nej - för att det inte prövats rättsligt vilket lagrum som trumfar vilket, men det görs i artikeln en mkt trolig bedömning om utfall. Vilket man kan läsa sig till. Men givetvis känner sig en vh inte mer trygg med att en orosanmälan görs istället för att en kränkningsanmälan görs till huvudmannen. Och det var ju det som var frågan, om det till 100% stannar hos skolsköterskan. Det kommer det inte att göra någon längre tid om det visar sig att barnets situation är allvarlig. 

  Nej, rektor kan givetvis inte skriva skolsköterskans orosanmälan för då skulle rektor automatiskt bli informerad om det vh sagt nej till förstår du väl. Elevhälsans medicinska del är en egen verksamhetsgren och skolsköterska och skolläkare skriver sina egna orosanmälningar när det är de själva som har den primära oron. Skolsköterska kan däremot skriva den tillsammans med t.ex en lärare eller rektor om det är någon av dessa som kommit till skölsköterskan, men skolsköterskan kan inte vara den som går till rektorn.

  (För tydlighetens skull vill jag tillägga att jag inte tror att TS inte skulle göra det bästa för sitt barn, utan att TS vill ha möjlighet att först informera och rådgöra under sekretess, utan att barn och vh överrumplas eller inte får inflytande över lösningarna) 
Svar på tråden Kontakta elevhälsan som förälder