Inlägg från: Anonym (Stanna) |Visa alla inlägg
 • Anonym (Stanna)

  Radon i hyresrätt

  Jag tänker att du inte behöver stressa upp dig.
  Det är såklart intressant att få veta värden. Är halten 205 eller 800?

  Man kan säga så här: risken för lungcancer av radon ökar om man röker. 
  13% av alla lungcancerfall (450 per år) verkar komma från att man exponerats för rökning+radon under lång tid.
  1% av lungcancerfallen (50 per år) verkar komma av enbart radon.
  Det innebär också att 99% av de som får lungcancer inte utsatts för radon.

  Risken ökar såklart med tid man utsatts för radon, precis som risken vid rökning ökar ju längre tid man rökt. Däremot minskar risken så fort du slutar röka och efter ca 10 rökfria år är inte risken högre för dig än för någon som inte rökt.

  Tag reda på värdena. Ligger de på 600 så fördubblas risken för dig jämfört med värden under 200. Då skall man dock komma ihåg att det är en fördubbling från en väldigt låg risk (tänk att 2 på tusen jämfört med 1 på tusen är en fördubbling). Dvs, 998 st klarar sig jämfört med 999 st.

  Tänk i övrigt på att radonmätning görs på vintern så du kommer inte kunna använda din mätare på länge.

  För mig hade det varit viktigare att ha barnen kvar där de trivs än att fly från radonet, som ändå skall åtgärdas inom 1-2 år. Att flytta dem kan medföra långt större trauma än en nästan obefintlig riskökning för lungcancer. Försök ha god ventilation, särskilt under vintern.

  Vi utsätts för gifter hela livet. Strålning av att flyga är tex mycket högre än strålning av ett stort antal röntgenundersökningar (som många är rädda för). Vi väljer att flyga långt och ta risken, precis som vi väljer att äta chips, röka eller avstå från motion. 
  I den bästa av världar skulle man leva som ett hälsofreak, men till vilken kostnad? Man dör ändå, och även ett hälsofreak kan få cancer beroende på gener/otur. 

  För barn är det guld värt att trivas i skolan. Dålig skola, inga vänner, mobbning osv ger långt större men för livet än ett extra år med radon (kanske precis över gränsvärdet).

 • Anonym (Stanna)

  Detta är intressant (från forskning.se):

  En svensk undersökning (under publicering) av risken för ickerökare att drabbas av lungcancer från radonexponering i bostäder presenterades år 2000 av IMM. Studien omfattade 436 personer som fått lungcancer och aldrig varit rökare och en kontrollgrupp på sammanlagt 1 649 personer som heller inte varit rökare. Undersökningen visar att exponering för radon ökar risken för lungcancer hos ickerökare. Den relativa riskökningen för icke rökare var tio procent per 100 Bq/m3, dvs. ungefär som i den svenska nationella studien från 1993. Den grupp av fallen som varit utsatta för miljötobaksrök i hemmet svarade för hela riskökningen, medan de som inte varit utsatta för miljötobaksrök inte uppvisade någon riskökning med ökande radonkoncentration. Dessa iakttagelser behöver dock bekräftas i andra studier.

  Alla ickerökare i studien som fick lungcancer i samband med radon var alltså utsatta för passiv rökning.

Svar på tråden Radon i hyresrätt