Hur många sexpartners är normalt? – sexologen svarar

Hur många sexpartners är normalt? Foto: Unsplash
Hur många sexpartners är normalt? Foto: Unsplash

Våra sexuella vanor är ett aldrig sinande diskussionsområde, och detta gäller inte minst frågan om antalet sexpartners. Hur många är för få – och för många? Hur många sexpartners är egentligen normalt?

I olika tider har det funnits varierande ideal för antal sexpartners, och oftast skiljer sig de sociala reglerna för kvinnor och män. Sexologen och barnmorskan Eva Borg har tröttnat på problematiken.

Antal sexpartners stor fråga i relationer

– Jisses, är det här fortfarande något man pratar om? Det var trist, men kanske inte överraskande. Ända från barnsben programmeras vi för att koppla samman sex med saker som moral och renhet – se bara på ordet ”oskuld”. Det påverkar våra känslor inför våra och andras sexuella historia, däribland antal partners.

Inget är ”för mycket” eller "normalt"

Eva säger att en negativ inställning mot sin partners sexuella historia är ett problem som nästan alltid är rotat i en själv.

– Om du blir triggad av antalet partners din pojkvän eller flickvän har haft beror det troligtvis på en osäkerhet hos dig, kanske en rädsla att bli övergiven. Den osäkerheten är inte din partners börda att bära. Du kan vara ärlig med att det stör dig, men det är du som måste läka och komma över det.

Det finns inget likhetstecken mellan antal sexpartners och hur en person är eller mår. Att lägga en värdering i antalet partners någon har haft är därför ett misstag, enligt Eva – det finns inget antal som är ”för mycket”.

– Ändå är det inte ovanligt att reagera negativt när man får höra om sin partners historia. Ens egna osäkerheter speglas i ens partner. Att komma över den negativa känslan kan kräva att man verkligen arbetar med sig själv och sin inställning, att man vågar möta det som är svårt.

Familjelivs forum

Nyfiken vad andra tycker? In och diskutera i forumtråden: "Hur många har ni legat med?"

Förhållanden utan äganderätt

Vad gör man då i den motsatta situationen, om ens pojk- eller flickvän tycker att man har haft för många sexpartners innan man träffades?

– Ingenting. Gör absolut ingenting. Vad kan du göra? Det här är något som den personen måste ta med sig själv genom att ifrågasätta sin förprogrammerade syn på det hela. Allt för många kopplar samman förhållanden med äganderätt. Man kan inte äga en annan människa eller deras sexualitet – din sexualitet är bara din.

Frågor att ta med er i diskussionen om antal partners

1. Behöver ni ha den här diskussionen överhuvudtaget? Varför?

2. Om ni har negativa känslor inför er partners sexuella historia, vad beror det på?

3. Känner ni en oro för att bli sviken eller övergiven av er partner, och är den oron kopplad till deras sexuella historia?