Amning skyddar ditt barn mot stress – ända upp i skolåldern

Svenska forskare prisas efter att i sin studie kunnat bevisa ett samband mellan amning och lägre stressnivåer hos barn i skolåldern.

Amning skyddar ditt barn mot stress ända upp i skolåldern, visar ny svensk studie. Foto: Jan Kopriva/Unsplash
Amning skyddar ditt barn mot stress ända upp i skolåldern, visar ny svensk studie. Foto: Jan Kopriva/Unsplash

Har du ammat ditt barn? Då kan det betyda att ditt barn har låga stressnivåer i skolan jämfört med barn som inte blivit ammade. Det visar en svensk studie som en forskargrupp vid Linköpings universitet har genomfört.

“Amning kan ha en inverkan på stressnivån”

Studien “Breastfeeding and cortisol in hair in children” belönas av Svenska Läkaresällskapet med Alvarengas pris 2021. Bakom studien står en forskargrupp vid Linköpings Universitet bestående av senior professor Johnny Ludvigsson, professor Åshild Faresjö samt professor Tomas Faresjö.

Den slutsats vi kan dra är att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare

Johnny Ludvigsson

– Syftet med vår studie var att utvärdera om amning kan ha en inverkan på stressnivån hos barn i skolåldern och den slutsats vi kan dra är att barn som ammas under längre tid har lägre stressnivå många år senare. Det finns anledning att hitta lösningar som underlättar för mödrar att amma sina barn och som går att kombinera med dagens förväntningar från ett modernt arbetsliv, säger senior professor Johnny Ludvigsson i ett pressmeddelande från Svenska Läkaresällskapet.

Amning viktig skyddsfaktor

Allvarlig stress orsakad av exempelvis upprepade svåra livshändelser eller kronisk stress kan leda till ökad risk för sjuklighet och dödlighet. Amning är en av de viktigaste skyddande hälsofaktorerna för barn, men de bakomliggande mekanismerna är inte fullt klarlagda. Studien syftade till att utvärdera om amning kan ha en inverkan på stressnivån hos barn i skolåldern.

Fakta: Amning

Världshälsoorganisationen, WHO rekommenderar att helamma under barnets första sex månader. Därefter ska amning ske som komplement till mat upp till åtminstone två års ålder.

Studien genomfördes på 126 slumpmässigt utvalda barn som del av ABIS-projektet, i vilket 17 000 barn födda mellan 1997-1999 deltog. I studien registrerade forskarna hur lång tid barnen ammats, samt ett antal psykosociala faktorer relaterade till amning och/eller stress. För att bedöma stress analyserades kortisolhalten i håret hos barnen vid åtta års ålder.

Vad tycker du om forskningsreslutatet ? Diskutera gärna vidare med andra i forumet.

Vill du läsa studien i sin helhet kan du göra det här.