Kategori Skapad av Svar Senaste
Vem tar ansvar för löftet om avvecklad kärnkaft? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Micha­e­lKarn­e­rfors
2010-08-24
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-24
Skall barns syn fortsätta att vara en klassfråga i Stockholm? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Anna­)
2010-08-24
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-24
Föräldrarförsäkringen igen... Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Egen­f­öreta­g­ares)
2010-08-24
2 Miljö­p­artie­t
2010-08-24
kärnkraften. Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 troll­k­arl
2010-08-24
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-24
Ska kol eller kärnkraft bort först? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Argo
2010-08-23
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-24
singelkvinnor få inseminera i sverige? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m
2010-08-23
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
föräldrapenning Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m
2010-08-23
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Tillåt ägg- och spermiedonation på de privata klinikerna! Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Barn­l­ängta­n­)
2010-08-23
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Nationella riktlinjer och lika vård Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Barn­l­ängta­n­)
2010-08-19
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Andra klassens förälder Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 tvåtj­e­jstom­p
2010-08-19
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
betala underhåll för sina barn oavsett mantalsskrivningsadress Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 bonni­e­loves­k­im
2010-08-19
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Vad ska ni göra åt Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Melin­d­as
2010-08-23
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Diskriminering Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Disk­r­imine­r­ing)
2010-08-22
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-23
Funktionshinder Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m
2010-08-20
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-22
Bil i glesbygd? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Mamm­a­)
2010-08-21
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-22
Vad är er inställning till vårdnadsbidraget? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Anony­m (Vård­n­adsbi­d­raget­)
2010-08-20
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-22
Nya moskéer i Sverige? Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 Ella T
2010-08-19
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-20
Föräldraskapspresumtion Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 sahar­a sahar­a
2010-08-20
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-20
GY11 Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 ssf
2010-08-18
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-18
Föräldraskap Inaktiva­: Miljöpar­tiet 2010 tvåtj­e­jstom­p
2010-08-18
1 Miljö­p­artie­t
2010-08-18

Innehåll